-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7477)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1554)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1469)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1437)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1120)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1058)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(897)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(863)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(860)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41144 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا بايد در محرم گريه و عزاداري كنيم؟
مسأله عاشورا دو جنبه و دو چهره دراد: {T1- چهره زيبايي ها؛T} يعني، عظمتي كه حضرت ابا عبداللَّه(ع) و ياران ايشان در ابعاد مختلف آفريده و عالي ترين جلوه هاي كمال انساني را با عمل خويش ترسيم نموده و بزرگترين درس را به كل تاريخ بشريت آموختند. اين بعد از حادثه عاشورا بسيار غرورانگيز و افتخارآفرين است و به راستي بايد به خود باليد كه در چنين مكتب درخشاني پا به عرصه وجود نهاده و در آن رشد يافته و با آن مي ميريم و حاضريم همه هستي خود را در اين راه نثار كنيم. 2- چهره ديگر عاشورا جنبه تراژديك، غمبار و اسفبار آن است. اسف از اين كه چرا امت حق امام(ع) را پاس نداشته و ناجوانمردانه ترين حركات را نسبت به محبوب ترين خلق خدا و شريف ترين انسان ها روا داشتند. آري ظلمي كه بر امام(ع) و اهلبيت و ياران ايشان تحميل شد، دل هر انسان نيكوسيرتي را به درد مي آورد و روح آدمي را سخت مي آزارد. از طرف ديگر اشك گاهي از سوز است و گاه از سر شوق. گريه بر ابا عبداللَّه(ع) از هر دو نوع است. يعني هم مصائب ايشان سيلاب اشك از ديدگان فرو مي ريزد و هم عظمت و شگفت آفريني هاي ياران ايشان. در مثل كيست كه بشنود در آن صحراي سوزان با وجود عطش جانكاه، در ميان صدها يا هزاران مأمور دشمن حضرت ابوالفضل العباس(ع) خود را به شريعه رساند و براي نخستين بار در آن صحراي سوزان در برابر رودي عظيم و آب گوارا قرار گيرد و آب را تا دهان برآورد، ولي به ياد تشنگي حضرت اباعبداللَّه(ع) و فرزندانشان به خود اجازه نوشيدن ندهد و لب تشنه مشك را پر از آب كند و برگردد. آيا اين مردانگي و شرافت آدمي را به ريختن اشك شوق وادار نمي سازد؟ از سوي ديگر گريه و عزاداري به حضرت سيد الشهدا در نصوص ديني سخت مورد تأكيد و توجه واقع شده و از افضل قربات دانسته شده است. اين مسأله فلسفه هاي سازنده و تربيتي مهمي دارد، از جمله: 1- زنده داشتن ياد و تاريخ پرشكوه نهضت حسيني، 2- الهام بخش روح انقلابي و ستم ستيزي، 3- پيوند عميق عاطفي بين امت و الگوهاي راستين، 4- اقامه مجالس ديني در سطح وسيع و آشنا شدن توده ها با معارف ديني، 5- پالايش روح و تزكيه نفس، 6- اعلام وفاداري نسبت به مظلوم و مخالفت با ظالم و... . براي آگاهي بيشتر ر . ك: «حماسه حسيني» شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.