-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عده اي قيام امام حسين(ع) را زير سوال مي برند براي اينكه استدلال آنها رارد كنيم چه منابعي را بايد بيشتر مطالعه كنيم؟
آنچه شما نوشته ايد ضرورت مطالعه و تحقيق درباره زندگي ائمه(ع) به ويژه امام حسين(ع) را دوچندان مي كند و طبيعي است كه مطلوب شما در يك نامه و حتي چند نامه نمي گنجد. ازاين رو توصيه مي كنيم به مطالعات بيشتري پيرامون زندگي ائمه(ع) بپردازيد. براي اين منظور از كتاب هاي زير استفاده كنيد: 1- حماسه حسيني،شهيد مطهري 2- درسي كه حسين(ع) به انسان ها آموخت،شهيد هاشمي نژاد 3- امام حسين(ع)،مدرسي 4- امام حسين(ع)،شهيدي 5- چرا امام حسين(ع) قيام كرد،محمد تقي شريعتي 6- حسين(ع) فرياد بلند ستمديدگان،نجفي 7- حسين نفس مطمئنه،عاملي 8- حسين كيست،كمپاني 9- فرهنگ عاشورا،جواد محدثي طبيعي است اگر موضوعي به درستي شناخته نشود، دفاع از آن نيز ميسر نخواهد بود. در مورد اين كه آيا حركت امام حسين(ع) خودكشي بود يا نه، گفتني است كه مسلماً اگر فرهنگ شهادت را در اسلام حذف كنيم و به جاي آن دنياپرستي و دنياگرايي را بنشانيم، نه حركت امام حسين(ع) معنا خواهد داشت و نه شهادت پدرش حضرت علي(ع) و نه هيچ يك از شهداي صدر اسلام. اما اگر آرمان هاي اسلام و قرآن مطرح است، آن گاه، نه تنها شهادت معنا دارد، بلكه خود فوز عظيم و سعادت جاودان است. پس بايستي اسلام و قرآن را به درستي شناخت. به راستي كه اسلام و قرآن چيزي مطرح مي كند و مفتونان به دنيا چيز ديگر؟! توصيه مي كنيم شما و دوستانتان برنامه مطالعاتي منظم براي خود طراحي كنيد و هر كدام قسمتي را مطالعه و در جلساتي حاصل مطالعات را با يكديگر مطرح كنيد. ما نيز همواره براي پاسخ گويي به سؤالات و شبهات آماده ايم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.