-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8017)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3007)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2079)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2023)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1998)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1936)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1624)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1306)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(982)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(958)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41211 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

مراد از ياران امام حسين(ع) چه كساني مي باشد و آيا زنان هم شامل آنهامي شوند؟
الف) جواب اين سؤال بستگي به اين دارد كه از ياران چه معنايي را قصد كنيم. ياران حضرت اباعبدالله را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: 1- كساني كه عملاً وارد صحنه نبرد شدند و به شهادت رسيدند. 2- كساني كه با تمام تلاش و جهاد خود، جهت احياي اهداف مقدس امام حسين(ع) كوشيدند در نتيجه عده اي شهيد شده و عده اي نيز اسير گشتند. آنان براي زنده نگه داشتن اهداف امام حسين(ع) و افشاي ظلم و فساد دستگاه حكومتي (بني اميه) مأموريت مهم تبليغ و رسالت دين را بگرفتند در اين صورت زنان نيز جزء ياران امام حسين(ع) قرار مي گيرند و زينب كبري(س) نه تنها از ياران آن حضرت بلكه از رهبران و عناصر برجسته نهضت عاشورا به حساب مي آيد. زينب كبري(س) بعد از عصر عاشورا با ايراد خطابه ها موارد متعددي دستگاه حكومتي يزيد را به لرزه در آورد تا جايي مي رساند كه يزيدبن معاويه، روش خودش را در بر خورد با خاندان اهل بيت(ع) عوض كرد. ب) اين كه امام حسين(ع) در اين سفر پرخطر اهل بيت خود را به كربلا برد، معناي خاصي دارد و نشان دهنده اهميت اين سفر است از طرفي به همراه بردن اهل بيت به اين جهت بود كه آنان رسالت امام حسين(ع) را بعد از شهادتش ادامه دهند. براي آگاهي بيشتر، ر. ك، حماسه حسيني، شهيد مرتضي مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.