-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7487)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1577)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1472)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1440)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1149)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1078)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(907)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(892)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(865)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(754)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41212 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا عمر از سويي با حضرت زهرا(س) عداوت مي ورزيد و از سوي ديگر به فرزندان ايشان احترام مي گذاشت؟
الف) برخورد عمر بن خطاب با «فاطمه زهرا»(س) و حفظ احترام فرزندان حضرت زهرا(س) دو مسأله جداگانه است. شرايط و موقعيت اين دو مسأله فرق مي كند. برخورد عمربن خطاب با «حضرت زهرا» در زماني بود كه مي خواست حكومت و خلافت ابوبكر را تثبيت كند و حضرت زهرا(س) مخالف و مانع جدي به حساب مي آمد، ولي احترام عمر به فرزندان آن حضرت مربوط به زماني است كه خود عمر خلافت را به دست گرفته بود و تهديدي از طرف امام علي(ع) و اولادش احساس نمي كرد. جناب «هاشم معروف الحسيني» نيز در كتاب «دوازده امام» موضوع احترام عمر به فرزندان حضرت زهرا(س) را در دوران حكومت خليفه دانسته است. ب ) اصل برخورد عمر بن خطاب با علي بن ابيطالب و حضرت زهرا(س) در تاريخ مضبوط و ثابت و بين محدثان شيعه و سني مورد اتفاق است. برخي از علماي اهل سنت؛ از جمله «صلاح الدين خليل بن ابيك صفدي شافعي» در كتاب «الوافي بالوفيات» در ترجمه «نظام معتزلي» اين مطلب را آورده است، {V(ج 6، ص 17، دارالنشر فرانزشتانير، چاپ سوم) V}. همچنين «مسعودي» در كتاب «اثبات الوصيه» جريان آتش زدن عمر بر در خانه فاطمه(س) را نقل كرده است، {V(ص 146، انتشارات انصاريان) V}. محمد بن عبدالكريم احمد شهرستاني در كتاب «الملل والنحل» آورده است كه «ابراهيم بن سيار بن هاني نظام» گويد: عمر در روز بيعت، طوري به شكم فاطمه كوبيد كه جنين از شكمش افتاد و فرياد مي زد: خانه اش را با تمام افراد خانه آتش بزنيد. در حالي كه در خانه، كسي غير از علي و فاطمه و حسن و حسين(ع) نبود، {V(شهرستاني، الملل والنحل، ج 1، ص 57، چاپ بيروت) V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.