-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7472)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1552)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1468)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1435)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1119)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1057)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(896)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(860)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(859)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41217 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره زندگاني حضرت مهدي(عج) و محل سكونت ايشان و جزيره خضرا توضيح دهيد.
اين كه حضرت مهدي(عج) ازدواج كرده و زن و فرزندي دارند يا نه، به طور قطعي روشن نيست. بود و نبود آن هم هيچ دلالتي بر طبيعي يا غيرطبيعي بودن زندگي ايشان ندارد. مكان زندگي ايشان نيز به طور دقيق معلوم نيست و احتمال دارد در اماكن مختلفي زندگي كنند. منابعي كه در مورد فرزند داشتن امام زمان(ع) مورد استفاده قرار مي گيرد؛ يا اشكال سندي دارند و يا ابهام دلالي و نظر قاطعي را ارائه نمي دهند، لذا در اين مورد سه احتمال وجود دارد. الف. اساساً حضرت مهدي(ع) ازدواج نكرده است. ب. ازدواج كرده ولي اولاد ندارد. ج. ازدواج كرده و داراي فرزنداني نيز هست. اگر احتمال اوّل را بپذيريم لازمه اش اين است كه امام معصوم(ع) سنّت اسلامي (ازدواج) را ترك كرده است، و اين مسئله با مقام امام سازگار نيست امّا چون مسأله غيبت اهميّت دارد و مسئله ازدواج، امري مهمّ است ترك ازدواج اشكالي را ايجاد نمي كند. امّا اگر احتمال دوّم را بپذيريم با اينكه ازدواج كرده ولي اولاد ندارد، بايد بگوئيم عمر او نيز (همسرش) مانند عمر حضرت طولاني است كه بر اين امر دليلي نداريم يا اين كه بگوييم مدّتي با امام(ع) زندگي كرده و از دنيا رفته است. و احتمال سوم اينكه ازدواج كرده و داراي اولاد نيز هست، اين مسئله دليل محكمي ندارد. روايات يا ادعيه اي كه با تمسّك به آنها، احتمال زن و فرزند داشتن به آن حضرت مي دهند. يا اشكال دلالي دارند يعني روايات از نظر دلالت به اين موضوع اشكال دارد، يا ضعف سند دارند. برخي خواسته اند با تمسك به داستان «جزيره خضراء» بگويند كه امام عصر(ع) فرزنداني دارد و بر آن جزيره، زير نظر وي، جامعه نمونه و تمام اعيار اسلامي را تشكيل داده اند. ولي اين مسأله صحيح نيست، و مورخ شهيد سيد جعفر مرتضي عاملي در اين مورد مي گويد: با بررسي هاي گسترده اي كه انجام گرفته جزيره خضراء افسانه اي بيش نيست و هيچ واقعيتي ندارد، {V(«دراسته في علامات الظهور و الجزيرة الخضراء، سيد جعفر مرتضي عاملي، 263) V}و علاّمه مجلسي رضوان الله تعالي عليه نيز اين داستان را جداگانه در نوادر بحار الانوار نقل كرده و مي نويسد: «چون در كتابهاي معتبر به آن (داستان جزيره خضراء) دست نيافتم، آن را در فصلي جداگانه آوردم»، {V(بحارالانوار، ج 52، ص 159، نشر المكتبة الاسلاميه)V} بنابراين قضيّه جزيره خضراء داستان تخيّلي و ساختگي است و به صورت رمانتيك مي باشد. براي آگاهي بيشتر در زمينه رجوع شود: 1. جزيره خضراء افسانه يا واقعيت. 2. چشم به راه مهدي، جمعي از نويسندگان مجله حوزه، دفتر تبليغات اسلامي قم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.