-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41223 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا شيعه شدن ايراني ها بخاطر قوميت و كينه نسبت به اعراب نبود؟
پيش از پرداختن به عوامل پيدايش تشيّع در ميان مردم كشورهاي اسلامي - به ويژه ايران بايد به شكل هاي مختلف تشيّع اشاره كنيم. {Tيكم: تشيّع سه گانه پس از حضرت علي(ع):T} تشيع در ميان مسلمانان شكل هاي گوناگون داشت. اين شكل ها را مي توان در سه دسته خلاصه كرد: الف. تشيّع به معناي دوستي اهل بيت پيامبر(ع) ب. تشيع اعتقادي ج. تشيع سياسي كساني كه داراي يكي از اين ابعاد سه گانه بودند، شيعه ناميده مي شدند و به تدريج در جهان اسلام، شيعه تنها به پيروان اهل بيت(ع) اطلاق گرديد و همين الآن هرگاه لفظ «شيعه» به كار برده شود، مقصود پيروان امام هستند. يكي از خصوصيات پيروان ايشان اين است كه پس از آن حضرت(ع)، پيرو امام حسن مجتبي و پس از او امام حسين(ع) و نه فرزند ايشان مي باشند. بسياري از اهل سنت، بر اساس رواياتي كه نقل كرده اند؛ اهل بيت پيامبر را دوست مي دارند. از ميان اهل سنت، كساني كه بر فضايل حضرت علي(ع) و اولاد او تكيه مي كردند، شيعه ناميده مي شدند، گرچه از نظر فقهي، سياسي و اعتقادي با شيعيان موضع موافق نداشتند. اين گونه تشيّع، دوستي با اهل بيت پيامبر(ع) ناميده مي شود. امام شافعي كه يكي از رهبران فقهي اهل سنت است، جزو اين دسته از شيعيان مي باشد و اهل سنّت او را متهم به رافضي كردند و او هم در جواب گفت: اگر محبت علي(ع) و برتري دادن او بر ديگران رفض باشد، من رافضي ترين بندگان خدا هستم. تشيّع اعتقادي، به اين معنا است كه پس از پيامبر اكرم(ص)، جانشين آن حضرت، امام علي(ع) است و پس از آن حضرت، امامان يازده گانه جانشينان پيامبر هستند و احكام دين را بايد از اين امامان دوازده گانه فراگرفت و جز آنان هيچ كس مرجع ديني مسلمانان نيست. ابان بن تغلب (از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) مي گويد: شيعه كساني اند كه وقتي مسلمانان در گفتار پيامبر(ص) اختلاف كنند، قول حضرت علي(ع) را مي گيرند و هنگامي كه در گفتار آن حضرت اختلافي پيش آمد، گفتار امام جعفر صادق(ع) را مي گيرند. تشيّع سياسي به اين معنا است كه در تاريخ اسلام، گروهي بوده اند كه به مباني اعتقادي شيعه اعتقاد نداشتند؛ ولي در موضع گيري هاي سياسي از اهل بيت(ع) حمايت مي كردند و تحت رهبري آنان، با ستمگران مبارزه مي كردند. اين اطاعت نه از اين جهت بود كه اهل بيت پيامبر را منصوب از جانب خدا بدانند، بلكه آنان را از همه شايسته تر مي دانستند. تشيّع اعتقادي همواره دو نوع ديگر تشيّع را به همراه دارد و در حقيقت تشيّع كامل است؛ ولي آن دو نوع چنين نيستند. {Tدوّم: دلايل عمده نفوذ تشيّع در دل مردم:T} دلايل عمده نفوذ تشيّع در سرزمين هاي اسلامي و ايران عبارت است از: 1. محبوبيّت علويان در ميان مردم (دليل اين محبوبيت، فضايلي بود كه از پيامبر اكرم(ص) درباره آنان نقل شده بود)؛ 2. سجاياي علمي، اخلاقي و سياسي علويان؛ 3. علاقه طبيعي مردم به آنان؛ 4. تديّن فوق العاده علويان؛ 5. مظلوميت آنان؛ 6. جهت گيري مثبت و اسلامي نهضت هاي شيعي در ضد حاكمان ظالم. {Tسوّم: نفوذ تشيّع در ايران:T} بايد به اين نكته توجه كرد كه پيدايش تشيّع در ايران، به صورت دفعي و ناگهاني نبود؛ بلكه تشيّع در ايران سير تدريجي داشت. سير تدريجي نفوذ تشيّع در ايران، داراي مراحل زير است: 1. نفوذ تشيع در ميان موالي ايران در عراق؛ 2. نفوذ تشيع در مناطق مركزي ايران همچون قم؛ 3. توسعه گرايش هاي شيعي با روي كار آمدن بني عباس؛ 4. فتح طبرستان به دست علويان؛ 5. برپايي حكومت آل بويه؛ 6. نفوذ تشيع پس از حمله مغول ها؛ 7. روي كار آمدن دولت صفويه. بر اين اساس، نمي توان براي نفوذ تشيع در ايران، يك عامل يا دو عامل ذكر كرد؛ چون در هر دوره وضعيت خاصّ فرهنگي، سياسي و اقتصادي حاكم بود. به عنوان مثال، ما نمي توانيم وضعيت روحي مردم در سال 16 هجري قمري را با مردمي كه يكصد سال بعد از آن زندگي مي كردند، يكسان بدانيم. مردمي كه در قرن پنجم هجري قمري زندگي مي كردند با مردمي كه در صدر اسلام مورد هجوم مسلمانان قرار گرفتند، برابر نيستند و داراي شرايط مختلف بودند و درباره آنان نمي توان داوري واحد كرد. اگر مردم ايران، روزگاري مورد هجوم بني اميه بودند، روزگار هم بني عباس را بر سر كار آوردند و زماني حكومت مستقل تشكيل دادند و حتي حاكم بر بغداد شدند. روشن است كه اين شرايط، يكسان نيست. گرايش مردم ايران به تشيّع، روزگاري قوي شد كه حاكم بر بغداد شدند و زماني اين گرايش سرعت يافت كه مغول ها بر آنان مسلط شدند. بنابراين، دور از تحقيق و انصاف است كه كسي بگويد: «مردم ايران چون از بني اميه ستم ديدند، براي مبارزه با آنها شيعه شدند»؛ بلكه عوامل تشيّع مردم ايران همانهايي است كه به آنها اشاره كرديم و اگر اين مراحل هفتگانه به تفصيل مورد مطالعه قرار گيرد، هيچ گونه شبهه اي در باطل بودن اين ديدگاه نمي ماند، {V(ر.ك: تاريخ پيدايش در ايران، نوشته آقاي جعفريان، چاپ سوم، سال 1371)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.