-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1312)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(851)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(655)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41226 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره امامزاده قاسم (مدفون در خيابان تجريش) توضيح دهيد.
درباره امامزاده قاسم مدفون در خيابان دربند - شميران، (تجريش) اقوال مخلتف است. 1- بعضي برآنند كه سر قاسم بن حسن مجتبي(ع) در آن مدفون است، مي گويند سرهاي شهداي كربلا رابه شام بردند و از آنجا براي خبر فتح به شهرها تقسيم كردند، و سر قاسم بن حسن را به سمت ري آوردند. و در اين مكان سر قاسم بن حسن دفن شده است. عضد الدوله ديلمي در حدود سيصد و هفتاد هجري بقعه بر روي آن نهاده، و ضريحي نيز كمال الدين سبكتكين سلجوقي در نهصد و شصت و سه هجري ساخته و بر آن نهاده است، {V(كتاب بدايع الانساب في مدفن الاطياب، ميرزا مهدي خان بدايع نگار متخلص بلاهوتي، چاپخانه عالي، ناشر ملهمي)V}. بعد لاهوتي اضافه مي كند و هرگاه سرقاسم نباشد، لابد بايد يكي از قاسم هاي وارد در شهر ري مي باشد. 2- صاحب كتاب اختران تابناك و كشف الكواكب در اين باره مي گويد: امام زاده قاسم كه داراي گنبد و بارگاه است و در كوه شميران زيارتگاه عموم مردم مي باشد، شايد اين امامزاده قاسم فرزند حسن امير باشد، اين قاسم زاهدترين فرزندان حسن امير بشمار رفته است. و اين كه اين امامزداه مدفن سر مقدس قاسم بن حسن المجتبي باشد درست نيست، زيرا كليّه مقتل نويسان نوشته اند كه سر مبارك حضرت قاسم بن الحسن المجتبي را همراه سرهاي شهداي كربلا به شام بردند، و از طرفي در هيچ كتابي يك چنين موضوعي نوشته نشده است، {V(اختر تابناك و كشف الكواكب، ص 381، حاج شيخ ذبيح الله محلاتي، انتشارات اسلاميه)V}. 3- اين قاسم بن حسن يكي از نوادگان امام حسن مجتبي مي باشد، قاسم بن حسن بن زيد بن امام حسن(ع) همان طوري كه لا هوتي احتمال داده است كه اين زيارتگاه مدفن يكي از قاسم هاي وارد در شهر ري باشد. در ضمن مطلبي از حضرت آيت الله مرعشي نجفي در اين مورد بدست نياورديم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.