-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(837)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41230 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا امام علي(ع) از داخل شدن مال خود در بيت المال جلوگيري مي كردند؟
لف) حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) نسبت به حفظ، نگهداري و مصرف بيت المال نهايت احتياط و كمال دقت را داشتند؛ مثلاً روزي در محل كار ايشان چراغي روشن بود آن حضرت مشغول محاسبات لازم بود كه طلحه و زبير به آن حضرت وارد شدند امام علي(ع) چراغي را كه از بيت المال در مقابلش روشن بود خاموش و چراغ ديگري روشن كرد. ولي اين كه امام علي(ع) از داخل شدن مالش به بيت المال خودداري مي كرد اگر منظورت دقت و احتياط در حفظ بيت المال باشد، درست است اما اين بدين معنا نيست كه امام علي(ع) اهل انفاق و بخشش نبود؛ بلكه انفاق در زندگي آن حضرت يك اصل بود و آيات مختلفي در اين مورد در شأن آن حضرت و خانواده اش نازل شده است. از جمله آيه: {H{/Bوَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعامَ عَلي حُبِّهِ...{w1-5w}{I76:8I}/}H}، {V(انسان، آيه 9-8)V} و دادن زكات (انگشتر) در حال ركوع، {V(مائده، آيه 55)V}. در روايتي آمده است: روزي حضرت زهرا(س) خدمت پيامبر اسلام(ص) رسيد. رسول خدا(ص) پس از سلام و احوال پرسي، درباره حضرت علي پرسيد. حضرت زهرا(س) عرض كرد {Hيا رسول الله مايدع علي شيئاً من رزقه الا وزعه بين المساكين H}؛ {Mعلي از طعام و غذا چيزي در خانه باقي نمي گذارد هر چه دارد به تهيدستان مي بخشد.M} {V(بحارالانوار ج 43 ص 143 دارالكتب الاسلاميه) V} ب ) حكمت اين عمل حفظ و حمايت بيت المال و جلوگيري از حيف و ميل آن است آن حضرت در اين مورد مي فرمايند {Hجود الولاه بفي ء المسلمين جور و خترH}؛ {Mسخاوتمندي زمامداران در اموال عمومي مسلمانان ستم و عهد شكني است M}. {V(غررالحكم 4725)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.