-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41237 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا امروز كه 11 جمادي الاولي 1422 مي باشد واقعا از هجرت پيامبر 1422 سال و دو ماه و يازده روز مي گذرد؟
ر دوره جاهليت، ماه محرم اول سال بود و سال جاهليت عام الفيل بود. در دوره بعثت پيامبر اكرم(ص) مسلمانان «رفتن به خانه ارقم» را مبدأ تاريخ خود قرار دادند و رويدادها را با آن محاسبه مي كردند به عنوان مثال مي گفتند: فلان كس پس از رفتن به خانه ارقم اسلام آورد. پس از آنكه دولت اسلامي تشكيل گرفت مسلمانان هجرت پيامبر را به عنوان مبدأ تاريخ خود قرار دادند. در اينكه چه كسي براي اولين بار به اين فكر افتاد و مبدئي براي تاريخ و تحولات اختراع كرد، اختلاف نظر هست. برخي معتقدند كه خليفه دوم عمربن خطاب صحابه را جمع كرد و گفت براي مردمي تاريخي قرار دهيد. پيشنهادهاي گوناگوني داده شد و هيچ كدام قبول نشد حضرت علي(ع) پيشنهاد كرد كه هجرت را مبدأ تاريخ قرار دهند عمربن خطاب اين پيشنهاد راپذيرفت و دستور داد از آن پس هجرت را مبدأ تاريخ قرار دهند. برخي را عقيده بر اين است كه خود حضرت محمد(ص) هجرت را مبدأ تاريخ قرار داد و در نامه ها تاريخ را از هجرت محاسبه مي كرد و از همان آغاز ورود به مدينه اين را رد كردند. با ملاحظه مجموع روايات و نظريات مي توان گفت: در زمان حيات رسول خدا(ص) هجرت آن حضرت مبدأ تاريخ مسلمانان بود ولي پس از وفات پيامبر از اهميت آن كاسته شد و يا بفراموشي سپرده شد و پس از آن دوباره به پيشنهاد علي(ع) و دستور خليفه دوم بطور رسمي مبدأ تاريخ اسلام شد. آنچه كه بايد به آن توجه بيشتري شود اين است كه مبدأ سال بايد ماه ربيع الاول قرار مي گرفت ولي متأسفانه به جاي ربيع الاول ماه محرم را مبدأ سال قرار دادند و نتيجه اين كار اين شد كه دو ماه بر سال هجري افزوده شد و به سخن ديگر مبدأ سال از ربيع الاول دو ماه جلوتر برده شد. البته كساني هم بوده اند كه تاريخ هجري قمري را از ماه محرم سال بعد محاسبه كرده اند و از ده ماه صرف نظر كردنده اند به عنوان مثال جنگ احزاب كه برابر نظر مشهور در سال پنجم هجري قمري روي داده برابر نظر دوم در سال چهارم هجري قمري روي داده است. با توجه به آنچه گذشت بايد در جواب اين سؤال كه «آيا امروز كه 11 جمادي الاولي 1422 مي باشد واقعاً از هجرت پيامبر 1422 سال و دو ماه و يازده روز مي گذرد؟» گفت: دو ماه را از اين كم كن چون دو ماه بر سال قمري افزوده شده و مشهور بين همه همين است. {V(براي آگاهي بيشتر نسبت به مبدأ تاريخ اسلام به كتاب «الصحيح من سيرة النبي» و «سيرة رسول خدا» مراجعه شود)V}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.