-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7925)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2244)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1849)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1647)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1531)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1435)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1139)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(926)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(861)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41270 شنبه 9 فروردين 1399 آمار بازدید:519

زندگي نامه حضرت ابوالفضل العباس(ع) و بهترين نحوه توسل به ايشان را بيان كنيد.
س ) حضرت ابوالفضل العباس(ع) در هنگام شهادت چند ساله بودند؟ ج ) آن حضرت در سي و چهار سالگي در كربلا به شهادت رسيدند {V(المجالس السّنيّه ص 104، المعارف الشّيعيّة، ج 12 و منتهي الآمال) V} س) حضرت عباس(ع) در وقت شهادت مجرد بود يا متأهل؟ ج) حضرت عباس بن علي(ع) متأهل بود.{V(منتهي الآمال و مآخذ تاريخي ديگر) V}نام همسر آن حضرت، «لبابه» و دختر عبداللَّه بن عباس بن عبدالمطلب بود. {V(زندگاني حضرت ابي الفضل العباس، نوشته عماد زاده)V}. ازدواج آن جناب بين سالهاي 40 و 45 صورت گرفت {V(همان) V} س) شمايل ظاهري آن حضرت چگونه بود؟ ج) حضرت ابوالفضل سيمائي دلربا، چهره اي شكوفا، صورتي خندان، بدني قوي و بازوان ستبري داشت. {V(بحارالانوار، ج 45، ص 39؛ سردار كربلا، سيدعبدالرزاق مقرّم، ترجمه ناصر پاك پرور، ص 43، چاپ اول، 1411؛ المجالس السّنيّه، ص 104؛ منتهي الآمال و زندگاني ابي الفضل العباس، عمادزاده، چاپ اول، 1341) V} س) آن حضرت چند فرزند داشت؟ ج) آن حضرت پنج فرزند داشت: عبيداللَّه، حسن، فضل، قاسم و يك فرزند دختر و نسل آن جناب با عبيداللَّه ادامه يافت. {V(سردار كربلا، ص 341 و منتهي الآمال، نسل حضرت عباس(ع) در دو ورقه جداگانه تقديم دانشجوي گرامي صاحب سؤال مي گردد) V} س) حضرت عباس(ع) فرزند چندم ام البنين است؟ ج) آن جناب اولين و بزرگترين فرزند ام البنين است و در سال 26 هجري قمري متولد شد. {V(تنقيح المقال، ج 2، ص 128، چاپ رحلي سه مجلّدي؛ المجالس السّنيّه، ص 105، بحارالانوار، ج 45، ص 39) V} س) نام مادر حضرت عباس چه بود؟ ج) فاطمه بنت حزام بن خالد بن ربيعه {V(بحارالانوار، ج 45، ص 39؛ المعارف الشيعيّة، ج 12 و سردار كربلا ص 153؛ نسب كامل مادر آن حضرت چنين است: فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن كه همه اين مردها از شجاعان عرب بودند)V}؛ س) راههاي توسل به آن حضرت كدامها هستند؟ ج) بهترين راه توسل به آن حضرت، زيارتي است كه در «كامل الزياره» ص 256 باب 85 آمده است و شيخ عباس قمي آن زيارت را در مفاتيح الجنان در فصل هفتم در باب زيارت امام حسين(ع)، ص 714، يك مجلدي آورده است. راه ديگر توسل به آن حضرت اين است كه روز جمعه پس از نماز 133 بار بگويي: {Hيا كاشفَ الكرب عَن وجه الحسين! اكشف لي كربي بحق اخيك الحسين H}؛ عدد 133، عدد حروف كلمه عباس به حساب ابجد است. س ) نام برادران ابوالفضل العباس چيست؟ ج) برادرانش از ام البنين عبداللَّه، عثمان و جعفر است كه هر سه در كربلا شهيد شدند و برادران ديگرش عبارتند از حضرت امام حسن، امام حسين(ع) و ديگر فرزندان ذكور حضرت علي(ع). س) قاتلان ابوالفضل العباس چه كساني هستند؟ ج) در قتل آن حضرت دهها نفر شركت داشتند و اسامي آنان مشخص نيست. نام دو نفر از قاتلان آن حضرت، در تاريخ ثبت است: زيد بن ورقاء و حكيم بن طفيل {V(بحارالانوار، ج 45، ص 40، تنقيح المقال، ج 2، ص 128، المجالس السّنيّة، ص 105) V} س) ابوالفضل العباس در چه تاريخي به شهادت رسيد؟ ج) در دهم ماه محرم سال 61 هجري قمري در كربلا. س) فرزندان حضرت ابوالفضل چه شدند؟ ج) فرزندان حضرت عباس بدون نسل از دنيا رفتند و تنها عبيداللَّه داراي نسل بود و نسل حضرت ابوالفضل با اين عبيداللَّه باقي ماند و ادامه يافت. نمودار نسل حضرت عباس در دو صفحه جداگانه، تقديم شما مي گردد. اميدوارم مورد استفاده قرا بگيرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.