-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1337)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(821)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(804)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41284 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عوامل اساسي در ظهور و سقوط تمدنها كدام است؟
در نشان دادن اجمالي ظهور و سقوط تمدن‎ها، چهار عامل مهمّ را ملاحظه مي‎كنيم كه به طور قاطع در سرنوشت تحوّلي اجتماعات حكومت مي‎كند:
1ـ آن قانون ضروري كه مي‎گويد: اگر هدف اعلائي وجود نداشته باشد، زندگي تمدني يا غوطه‎ور در لذت‎ها مي‎گردد، يا در تكرار رويدادهاي زندگي خشك و رنگ مات، تدريجاً تمركز شعور بشري از بين مي‎رود.
2ـ جبر آهنين طبيعت كه به دست آوردن نيازهاي مادّي اساسي را ضروري و حتمي مي‎سازد مانند طعام و لباس و مسكن... و نمي‎توان از تندي و خشونت اين قيود مادي كه در اشكال گوناگون وجود آدمي تثبيت شده است، كاست، مگر با رشد فهم انساني كه بتواند انسان و ساير اجزاي طبيعت را هماهنگ بسازد.
3ـ تسلّط انسان بر انسان، اين تسلّط جبري دو جنبه‎ايست: جنبة شايستة آن كه روش ضروري را در تنظيم مصالح اجتماعي ايفاء مي‎نمايد. جنبة ناشايستة آن كه از حدود ضروري تنظيم مزبور متجاوز مي‎نمايد، تسلّط انسان بر انسان، از اين جنبه، كشتار و تصادم است و بس.
4ـ اجتماعات پيشرفته همواره به طور قاطع از عامل چهارم حمايت مي‎كند و آن عبارت است از تحصيل رضايت اقناع كننده و وصول به آن.
در ميان تزاحم نشاط‎هائي كه مطلوب بشري است، سه نوع اساسي به رشد عامل چهارم كمك كرده است:
نوع يكم ـ عواطف خانوادگي كه در روابط جنسي مجسّم مي‎شود.
نوع دوم ـ تغذيه و بزرگ كردن كودكان.
نوع سوم ـ گرايش به آگاهي فكري كه در بهره‎برداري از تبادل افكار مجسم مي‎گردد.
به اين سه نوع نشاط، فعاليت‎هاي بازرگاني در جوامع گسترش يافته هم اضافه مي‎شود.
ولي در ماوراي حدود اين احساسات و تحرك‎هاي خصوصي، يك رابطة عاطفي بزرگتري نيز وجود دارد و آن عبارت است از تقديس و تمجيد رو به افزايش نيرويي كه طبيعت به وسيلة آن نيرو، هدف‎هاي عالي انساني را قابل وصول مي‎سازد و افرادي از انسان‎ها را به وجود مي‎آورد كه مي‎توانند آن هدف‎هاي عالي را با تشخيص آگاهانه، تفكيك نمايند. اين تقديس و تمجيد اساس احترام انسان به انسان است. اين تقديس و تمجيد است كه آزادي فكر بشر و عمل آن را كه براي استمرار حيات در تكاپو براي رسيدن به مراحل عالي و تازه‎تر كه در روي زمين، ضروري هستند، تأمين مي‎نمايد. (تكاپو ايده‎ها/85 و 86)

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 1
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.