-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آفرينش حضرت حوا و كيفيّت گسترش نسل حضرت آدم((عليه السلام)) چگونه بوده است؟
درباره آدم((عليه السلام)) و حوا سخن بسيار است و آيات و رواياتي بسيار در اين باره هست; چنان كه خداوند مي فرمايد:
«يا ايّها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الذّي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وَ بَثَّ منهما رجالاًكثيراً و نساءً(1); اي مردم، از پرودگارتان بپرهيزيد كه همه شما را از يك انسان آفريد و نيز همسرش را از جنس او آفريد و نيز همسرش را از جنس او آفريد و از آن دو، مردان و زناني فراوان پراكنده كرد».
منظور از نفس واحده، نخستين انساني است كه قرآن او را آدم خوانده است و تعبير «بني آدم» كه در آيات ديگر آمده است، اشاره به اين است كه همه انسانها از نسل آدمند.
برخي از مفسّران از آيه فوق چنين استنباط كرده اند كه همسر آدم از بدن آدم آفريده شده است; همچنان كه در فصل دوم سفر تكويني تورات نيز به اين معنا تصريح شده است. ولي از ديگر آيات قرآن برمي آيد كه خداوند همسر او را از جنس او(از جنس بشر) آفريده نه از اعضاي بدنش; همچنان كه برخي روايات آفرينش حوا از دنده هاي آدم را به شدّت تكذيب كرده اند.
جمله «وَبَثَّ منها رجالا كثيراً و نساً» دلالت دارد بر اينكه خداوند از آدم و همسرش، مردان و زناني فراوان پديد آورد. از اين تعبير درمي يابيم كه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت گرفته است. لازمه اين سخن آن است كه فرزندان آدم((عليه السلام)) با يكديگر ازدواج كرده اند; زيرا اگر با كساني ديگر ازدواج كرده باشند، جمله «و بَثَّ منهما» صادق نخواهد بود. اين موضوع در احاديثي چند نيز وارد شده است و جاي شگفتي نيز نيست; زيرا بنابر استدلالي كه در برخي از احاديث از اهل بيت((عليهم السلام)) نقل شده، اين ازدواجها مباح بوده است;
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره نساء، آيه 1.

ـ673ـ
چه اينكه هنوز حكم تحريم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود. روشن است كه ممنوعيّت، آن گاه مشروعيّت مي يابد كه از سوي خداوند تحريم شده باشد و مانعي ندارد كه آن كار در زماني جايز باشد و سپس تحريم گردد. البته، احتمال ديگر اين است كه فرزندان آدم با يكديگر ازدواج نكرده باشند، بلكه با موجودي ديگر از بازماندگان موجوداتي شبيه به انسان(=نسانس) يا بنابر برخي روايات با دو فرشته كه خداوند فرود آورده است، ازدواج كرده باشند، كه اين احتمال با ظاهر آيه سازگار نيست; زيرا چنان كه گفته شد، از جمله «وبَثَّ منهما» چنين برمي آيد كه خداوند تنها از آن دو(آدمو حوّا) مردان و زناني بسيار پديد آورده است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ674ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.