-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعضي از خوانندهها كه در خارج از ايران ميخوانند نوار آنها غير مجاز و وقتي كه در داخل ايران بدتر از آنرا ميخوانند مجاز دانسته ميشود؟

بحث و موضوع موسيقي يكي از مباحث وسايلي است كه متأسفانه پس از گذشت يك ربع قرن پس از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز بصورت واضح و روشن تبيين نشده و مردم به وضوح تكاليف خودشان را در برابر آن نميدانند. عدهاي هر آنچه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش ميشود و تمامي سرودها و آهنگهايي كه در مراسم گوناگون خوانده و نواخته ميشود را مصداق غنا ميدانند و حرام. گروهي هر آنچه از صدا و سيما پخش ميشود و هرآنچه كه با مجوز ارشاد اسلامي نشر و توزيع شود را حلال و مجاز و حداكثر شبهه به حرام ميدانند و استماع آنرا جايز ميشمارند. فتاواي مراجع عظام نيز در تعيين مصداق متفاوت است.

اگر بخواهيم به عنوان يك مسلمان تكليف خودمان را در قبال اين مسأله روشن كنيم بايد بدانيم كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي تحت نظر مستقيم ولي فقيه جامع الشرايط اداره ميشود و چنانچه سرود و آهنگي از صدا و سيما پخش شود هر چند عدهاي گمان كنند مصداق غناست استماع آن اشكالي ندارد و اگر بطور قطع و يقين حلال نباشد شبهه به حرام است كه براساس فتواي امام خميني (ره) اشكالي ندارد. بدون شك رهبر و فقيه جامع الشرايطي كه در رأس حكومت قرار گرفته است چنانچه با امر حرامي مواجه شد وظيفه دارد جلو آنرا بگيرد ولي مطمئناً در زمان حيات حضرت امام خميني (ره) و هم پس از ايشان در دوران رهبري و زعامت حضرت آيت ا... العظمي خامنهاي مسايل حلال و حرام مورد توجه خاص و ويژه رهبري قرار داشته و دارد و هرجا با حرامي مواجه بشوند بدون ترديد با آن مقابله كرده و ميكنند و اجازه نميدهند در حكومت تحت ولايت و زعامت آنان حرام شرعي بوقوع بپيوندد.

ممكن است بگوييد رهبر مطلع نشود، ولي آيا ميتوان پذيرفت كه ماها به عنوان افرادي عادي از اين مسايل كه بصورت رسمي در صدا و سيما و با مجوز ارشاد پخش و نشر ميشود مطلع باشيم و رهبر اطلاع نداشته باشد. از سوي ديگر اگر فرض بگيريم كه رهبر اطلاع نداردـ هر چند بعيد به نظر ميرسدـ ولي وقتي درباره يك سرود و فيلم و ... اعتراض عمومي از طرف گروههايي از جامعه صورتميگيرد، در اين موقع هم ميتوانيم ادعا كنيم رهبر اطلاع ندارد، قطعاً چنين تصوري نادرست است و رهبر قبل از اينها از امور آگاه است و حتي به فرض محال اگر اطلاع نداشته باشد با وقوع اين اعتراضات در جريان قرار خواهد گرفت و اگر اعتراض به حق و درست باشد مانع از ادامه فعاليت نشر خواهد شد ولي اگرپس از اعتراضها بازهم ادامه پيدا كرد و صدا و سيما به پخش آن ادامه داد ميتوانيم استنباط كنيم كه از ديدگاه رهبري آن مورد خلاف شرع نيست.

از قول مرحوم حاج سيد احمد خميني نقل شده كه روزي امام خميني (ره) آهنگي را از صدا و سيما استماع ميكردند فرمودند: اين اگر قبل از انقلاب پخش ميشد حرام بود ولي حالا اشكالي ندارد بنابراين بسياري از موارد في نفسه حرمت يا حليت ندارند بلكه بسته به اين كه از طريق نظام طاغوت نشر و توسعه يابد با حكومت اسلامي فرق ميكند. چنانچه استماع رسانه حكومت جور، تأييد ظلم و جور است و استماع رسانه حكومت علوي تأييد حكومت علوي و اطاعت از طاغوت و حاكم مستبد حرام است ولي تبعيت از حاكم عادل واجب و لازم است نفس اطاعت حرمت يا حليت ندارد. بسته به اين است كه فرمان دهند يا عادل باشد يا ظالم. خواندن سرود و ... نيز چنين است. براي اطلاع بيشتر از مباحث مربوط به موسيقي توصيه ميكنم استفتائات مراجع بخصوص امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري را در باب موسيقي و كتاب مباني فقهي و رواني موسيقي نوشته حجة السلام حسين امير خاني مطالعه بفرماييد. موفق و سربلند باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.