-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در ايران دو جناح وجود دارد و اين دو با يكديگر مخالفت دارند و كداميك از اين دو جناح بهتر است؟

در كشور عزيزمان ايران فقط دو جناح يا حزب وجود ندارد بلكه بعد از پيروزي انقلاب تشكل ها، گروهها و احزاب مختلفي به وجود آمدند، برخي منحل شدند و برخي هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند. اين احزاب و گروهها را به سه دوره ذيل مي توان تقسيم كرد :

دوره اول : گروههاي سياسي فعال پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا انحلال حزب جمهوري اسلامي (1357تا1366)

1. حزب جمهوري اسلامي

2. جامعه روحانيت مبارز تهران

3. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

دوره دوم : گروههاي سياسي فعال از انحلال حزب جمهوري اسلامي تا دوم خرداد 1376

1) جامعه روحانيت مبارز و تشكل هاي همسو با آن.

تشكل هاي همسو : 1. جمعيت مؤتلفه اسلامي، 2.جامعه اسلامي مهندسين، 3.جامعه زينب(، 4.جامعه اسلامي پزشكان ايران، 5.جامعه اسلامي كارگران، 6.جامعه انجمن هاي اسلامي بازار و اصناف، 7.جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران، 8.جامعه اسلامي فرهنگيان، 9.كانون اسلامي فارغ التحصيلان شبه قاره هند، 10.جامعه اسلامي كارمندان

2) مجمع روحانيون مبارز تهران

3) حزب كارگزاران سازندگي ايران

4) جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي

دوره سوم : گروههاي سياسي فعال بعد از دوم خرداد1376

1. تعطيلي موقت جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي

2. شكل گيري جبهه دوم خرداد : 1- حزب مشاركت ايران اسلامي، 2-حزب همبستگي ايران اسلامي، 3-مجمع نيروهاي خط امام( ، 4-جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران، 5-خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران، 6-انجمن اسلامي معلمان ايران، 7-مجمع اسلامي بانوان، 8- انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران.(1)

- سؤال نموده ايد چرا اين دو جناح با يكديگر مخالفند؟

احتمالاً منظور شما از دو جناح، جناح چپ و راست است كه در عرف مردم و محافل سياسي به اين نام متداول شده. مهمترين عامل در ايجاد چنين فضاي التقاط و به وجود آمدن درگيريهاي سياسي و جناحي بين احزاب(2)ناشي از انديشه هاي ناپخته سياسي است كه نهايتاً منجر به تحزب گرايي، و تشتت وتفرقه و تضارب آراء گشته و در صفوف مسلمين، رخنه و شكاف ايجاد مي كند و حال آن كه اسلام، سعي بر آن دارد كه رشد سياسي، در آحاد مردم ريشه دار و بنيادين گردد و ملت مسلمان همواره به مسائل سياسي علاقه نشان داده، در تمامي صحنه هاي سياسي حضور فعال داشته باشند. بر اين اساس هيچ كس و هيچ برنامه اي نمي تواند اين علاقه و رشد سياسي را از ملت مسلمان بستاند، زيرا اين علاقه ريشه دار است و از احساس ديني و مذهبي آنان برخواسته است.

تحقق اين معنا در صورتي است كه گروهها و انديشمندان، خالصانه بكوشند و همگي در پي مصالح امت باشند و نه به دنبال به دست آوردن پست و مقام يا شهرت و نام. اگر رهنمود است صميمانه باشد، و اگر انتقاد است، مخلصانه باشد و همواره رضاي خدا و مصالح مردم مدّ نظر باشد. متأسفانه اين بينش و گرايش در جامعه هاي عقب افتاده يا در حال رشد، كمتر حاكم است، و هر گونه تشكلات حزبي، در نهايت به گروه گرايي و ستيز مي انجامد. از اين رو مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادي در گفته مشهور خود يادآور شده است : الحزبية في الغرب دواء وفي الشرق داء (تشكلات حزبي در جامعه هاي غربي، راه درمان دردهاست و در جامعه هاي شرقي، منشأ دردها.(3)

- سؤال نموده ايد كداميك از اين دو جناح بهتر است؟

رهبر معظم انقلاب در اين باره مي فرمايند : تقسيم بندي جناحها به چپ و راست و مدرن و سنتي و غيره، حرف است؛ اينها حقايق نيست. حقيقت عبارت است از آن تكليف و مسؤوليتي كه شما داريد، آن مهم است. من خطوط سياسي را از يك منظر نگاه مي كنم، براي من اسمها اهميت ندارد، براي من مغزها و دلها و عملها اهميت دارند. هر كس به اسلام و ارزشها، به امام، به مصالح ملي و به سرنوشت اين كشور علاقه نشان بدهد او براي من عزيزتر است؛ متعلق به هر خطي باشد؛ متعلق به هر جماعتي باشد؛ متعلق به هر جريان سياسي باشد؛ سعي كنيد خود را با اين معيارها تطبيق بدهيد. من به شما عرض مي كنم عزيزان من اين اختلافات سياسي و جناحي كه گاهي خيلي بزرگ نشان داده مي شود، به اين بزرگي نيست؛ به اين اهميت نيست.مردم راه خودشان را مي روند. راه مردم، راه اسلام، راه انقلاب و ... راه خدا و راه امام بزرگوار است. مردم با اين خط كشي ها تصنعي و مصنوعي كاري ندارند، دشمن دوست ميدارد جناحها را بيشتر به جان خود بيندازد...(4)

همان طور كه از بيانات مقام معظم رهبري استنباط مي شود حزب يا گروه خاصي مورد نظرشان نيست. بلكه آنچه مورد نظرشان مي باشد راه امام و انقلاب مي باشد، ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره كرد كه پيمودن اين راه منوط به اين نيست كه حتماً در يكي از احزاب و يا جناحها عضو باشيم بلكه با حركتاصولي كه امام راحل تبيين كرده اند و روشنگريهايي كه مقام معظم رهبري در مقاطع مختلف دارند مي توان در اين راه سير نمود.

در پايان اين نكته را نيز يادآور مي شويم كه تك حزبي به استبداد و تحميل منتهي مي شود و تعدد احزاب براي پيشبرد رشد سياسي ضروري است، همانگونه كه براي پيشرفت و رشد علمي، تعدد مراكز تحقيق ضروري است.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. شناسنامة احزاب سياسي ايران، محمد رضا ناظري، ص7و8

2. نفوذ و استحاله، معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در قرارگاه ثارا... تهران، ص115

3. كتاب نقد، فصلنامه انتقادي، فلسفي، فرهنگي، شماره 7، فقه دولت، مقاله ولايت فقيه از آيتا...محمد هادي معرفت، ص214 الي 217

پرسش و پاسخ از محضر مقام معظم رهبري، ص384

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.