-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1346)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41687 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كتاب افسانه آيات شيطاني سلمان رشدي درباره چيست؟
افسانه خرافي كه دور از شأن و مقام بلند نبي گرامي اسلام حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) است در تاريخ طبري ج دو، ص 76و ص 75 نوشته شده، كه متن داستان نشان مي دهد كه داستاني اسرائيلي است. و دشمنان سرسخت اسلام براي نفي قداست مقام والاي حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) و لكه دار ساختن مسأله وحي و ايجاد جّو عدم اعتماد آن را ساخته اند. داستاني تحت عنوان«غرانيق» خلاصه داستان اين است كه پيامبر عظيم الشان اسلام((صلي الله عليه وآله)) روزي كنار كعبه سوره نجم را مي خواندند هنگامي كه به اين دو آيه رسيدند:«افرايتم اللات و الغزي و مناه الثالثه الاخري (مرا از لات و عزي و منات نام بتهاي مورد توجه زياد مشركين بودند، خبر دهيد) ناگهان شيطان بر زبان او اين دو جمله را جاري ساخت «تلك الغرانيق العلي و ان شفاعتهن لترتحي;اينها غرانيق عالي مقام هستند، شفاعت آنها مورد رضايت است. سپس باقي آيات سوره نجم را خواند. پناه به خدا از چنين تهمتي به رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) سازندگان اين داستان بسيار احمق بوده اند زيرا اين مطلب با آيات ابتداء همين سوره و آيات بعد از دو آيه فوق بسيار در تضاد است و نيز با آياتي كه دلالت بر عصمت رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) دارد، در تضاد است.
سلمان رشدي اين جيره خوار دنياپرست، اين داستان را به قلمي نو براي درهم شكستن عظمت اسلام و آورنده آن و مسلمانان نوشت و در سطح گسترده اي با ياري كفار و مشركين غربي نشر داد. و شكي نيست كه چنين شخصي را اگر هزار مرتبه بكشند و زنده اش كنند و باز با بدترين نحو بكشند او را هنوز به مجازاتش نرسانده اند قطعاً در جهنمي كه خداوند برايش مهيا ساخته به عذاب ابدي گرفتار خواهد شد. او در مصاحبه ها اقرار كرد كه بخاطر شهرت و مقام و دنياپرستي به چنين جنايت و ظلمي (نسبت به يك

ـ9ـ
ميليارد مسلمان) دست زده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ10ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.