-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41695 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا كشورهاي اسلامي باتوجه به دين اسلام - كه مايه سعادت دنيا و آخرت است-در زمينه هاي ديني و فرهنگي و تكنولوژي عقب مانده هستند وچاره اين كارچيست؟
ميزان استفاده هر شخص يا جامعه اي از نعمت هاي الهي بويژه دين در حد شناختي است كه از آن دارد هر اندازه دين شناسي انسان و آگاهي هاي ديني وي افزايش يابد توان و اشتياق بهره گيري از پر تو افشاني هاي آن نيز افزون مي شود. بنابراين: 1- از يك سو بايد سرمايه گذاري جدي در استحصال منابع و ذخاير گران قدر علمي و معنوي دين نمود. 2- از ديگر سو پيرايه زدايي از دين بسيار لازم است. يكي از مهم ترين عوامل دين گريزي كه در غرب پديد آمد و به جوامع ديگر نيز تا حدودي سرايت كرد غبار تحريف و خرافه هايي است كه چهره زيباي دين را در انديشه ها مكدر ساخت. البته امور ديگري مانند نفس اماره و ميل به رهايي از قيد و بندهايي كه مانع شهوات آدمي است نيز عامل مهمي در گريز از تعاليم ديني است. 3- نيز بايد توجه داشت كه كامل بودن دين و ره آوردهاي ديني به معناي آن نيست كه ديگر علوم بشري همه هيچ است و دين را بايد جايگزين علم و تكنولوژي نمود. دين هرگز خود را رقيب علم معرفي نكرده بلكه با آن رفاقت و همدستي فراوان دارد. از اين رو اسلام تأكيد بسيار بر فراگيري علم و دانش دارد ليكن بايد توجه داشت كه دين بيشترين سرمايه گذاري را روي مسائل مربوط به جهان بيني و ايمان و ارائه ارزش ها و راهكارهاي سعادت بخش براي فرد و جامعه انساني مي كند. از طرف ديگر علوم طبيعي و تجربي - كه خاصيت ابزاري (اينسترومنتال) دارند - قدرت بهره مندي انسان از طبيعت و سلطه بر آن را افزايش مي دهند. آن گاه اگر جامعه اي آگاهي ها و تعهدات ديني خود را بالا برد و از نظر علمي نيز خود را غني ساخت مي تواند تمدني بنيان نهد كه در آن قدرت در خدمت ايمان است و بشريت از يك سو قادر به استفاده از مواهب طبيعي و مادي است و از سوي ديگر داراي رشد و كمالات اخلاقي و داراي مناسبات صحيح انساني مانند: قسط عدالت استثمار و... . مشكلي كه امروز بشريت با آن روبه روست اين مي باشد كه علم و تكنولوژي به صورت ابزار قدرت بسيار نيرومندي در خدمت انسان هاي بدون ايمان در آمده و در واقع ابزار سلطه سلطه گران بر توده هاي ضعيف شده است. از طرف ديگر جوامع اسلامي هم دچار ضعف بينش درست ديني و بعضا ضعف ايماني و هم فقر علمي تكنولوژي اقتصادي و از سوي ديگر گرفتار نظام هاي فاسد و وابسته سياسي مي باشند. اكنون با وضعيت كنوني جوانان پرشور و با ايمان در چند زمينه بايد تلاش و جهادي وقفه ناپذير پيشه كنند تا بتوانند با ايجاد الگوي تمدن اصيل اسلامي جهان را در مسير حركتي نوين قرار دهند. برخي از اهم آن زمينه ها عبارتند از: 1- بالا بردن سطح شناخت و بينش هاي ديني در ابعاد مختلف. 2- تقويت روح ايمان تقوا استواري در دين و مبارزه با كژي ها. 3- ارتقاي دانش و سطح علمي. 4- تلفيق و ايجاد ارتباط بين مسائل فوق در راستاي مبناي تمدن و مدينه فاضله اسلامي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.