-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2031)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلايل قداست بيت المقدس براي مسلمانان چيست؟ و چه تفاوتي بين صهيونيست ها و ديگر يهوديان وجود دارد؟
يت المقدس از نظر اعتقادات و علايق مذهبي جايگاه والايي دارد. سه دين بزرگ اسلام، مسيحيت و يهود براي آن موقعيت ويژه اي قائل هستند. به اعتقاد يهود هيكل و عبادتگاه حضرت سليمان در آن بوده است پيامبر بزرگ الهي حضرت عيسي در آنجا حضور يافته و خطابه هايي القاء نموده است و مدفن بسياري از پيامبران الهي در آن مكان مقدس مي باشد. {Tالف) علت قداست بيت المقدس براي مسلمين: T} در سيزده سال اول بعثت كه پيامبر(ص) در مكه زندگي مي كردند، مسجدالاقصي در بيت المقدس قبله اول مسلمين بود ومعراج پيامبر اكرم(ص) هم از مسجدالحرام به مسجدالاقصي بوده و از آنجا به معراج رفتند. قرآن كريم مي فرمايد: {A{/Bسُبْحانَ اَلَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ إِلَي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَي اَلَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ {w1-14w}{I17:1I}/}A}، {V(اسراء، آيه 1)V} كه هم به جريان معراج پيامبر از مسجدالاقصي و هم به مبارك و مقدس بودن بيت المقدس اشاره دارد. از نظر تاريخي نيز بيت المقدس سمبل سرزمين فلسطين مقدس و مظلوم است و خاطره اشغال و ظلم و ستمي كه صهيونيست ها در حق مردم فلسطين روا داشته اند، مي باشد. بيت المقدس رمز و سمبل آزادي و آزادگي و استقلال براي ملت فلسطين و سمبل پايداري اسلام و مسلمين از منظر مسلمانان جهان است. گذشته از اين: 1- از ديدگاه حقوقي و رعايت جانب حق و انصاف و عدالت مي دانيم كه ملت فلسطين در اين سرزمين سكونت داشته است. گروهي سياست باز با طرح «سرزمين موعود» و به راه انداختن جنبش صهيونيستي در آغاز خواستند يهود را به كشورهاي آفريقايي مانند اوگاندا و آفريقاي جنوبي بكوچانند (و همين مطلب نشان مي دهد كه اين شعار كه فلسطين سرزمين موعود يهود است شعار متأخر و مجعولي است و براي اهداف سياسي ساخته و پرداخته گرديده و يا واقعيت سياسي - تاريخي جنبش صهيونيستي انطباق ندارد). پس از آن متوجه فلسطين شده و با قرارهاي پنهاني و زد و بندهاي سياسي با دولت انگليس كه در آن زمان قيمومت فلسطين را بر عهده داشت در سرزمين فلسطين جاي پا باز نمودند و با تشكيل گروه هاي مسلح تروريستي و قتل و غارت و ارعاب و اجبار زمين هاي مردم فلسطين را به انحاء گوناگون (خريد و يا بيرون نمودن و غصب و اشغال) متصرف شدند و سپس ادعا نمودند كه سرزمين فلسطين در صدها سال قبل به يهود تعلق داشته است غافل از اين كه اگر قرار است تعلقات تاريخي و حضور يك قوم در سرزمين خاصي به معناي ملكيت آن سرزمين باشد اولاً به تصريح همين تورات كنوني قبل از يهود اقوام فلسطيني در سرزمين فلسطين حضور داشته اند و ثانياً تمامي اروپا در تصرف كشور «روم» و مقدار زيادي از آسيا و آفريقا و اروپا در تصرف كشور ايران بوده است و هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه اين سابقه تاريخي بمعناي حاكميت و ملكيت بر متصرفات گذشته و از دست داده شده باشد. قطعنامه هاي سازمان ملل نيز اشغال تمامي سرزمين فلسطين و بخصوص بيت المقدس را به رسميت نشناخت (گر چه متأسفانه اشغال قسمت هايي از اين سرزمين را به رسميت شناخته است). بنابراين بيت المقدس سمبل حق و عدل و انصاف و مظلوميت نيز مي باشد و پذيرش سلطه صهيونيستي بر آن بمعناي همراهي با زور و غصب و اشغال و تروريسم است. 2- از نظر سياسي نيز همانطور كه گفته شد بيت المقدس سمبل پايداري جهان اسلام در برابر ظلم و ستم و اشغال است و مقاومت در برابر غصب و پذيرش غصب و اشغال در اين قسمت از جهان بمعناي پذيرش اصل غصب و اشغال و تروريسم در ديگر نقاط جهان خواهد بود و عواقب سوء آن دامن گير كشورهاي منطقه خواهد شد. رژيم صهيونيستي يك دولت متعارف در صحنه بين المللي و يا منطقه اي نيست دولتي است كه بنياد آن بر غصب و تروريسم و آدم كشي و جنگ و تجاوز بوده است و امروزه حتي معاهداتي كه خود امضا نموده است را رعايت نمي نمايد و از ديدگاه تئوريك نيز انسان هاي ديگر را داراي حقوق انساني نمي داند و چنانچه كمترين فرصتي در اختيار آن قرار گيرد از هيچ عهدشكني و تجاوز و نفوذ و استثمار كشورهاي منطقه خودداري نخواهد كرد. سازش اعراب و اسرائيل صلح و سازش عادي بين دو كشور نيست. اولاً همانطور كه گفته شد اسرائيل كشوري بي بنياد و نامشروع است و زائيده استعمار و چپاول گران جهاني در منطقه مي باشد. ثانياً كار به سازش پايان نمي يابد و اين سازش مقدمه نفوذ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اطلاعاتي اسرائيل در كشورهاي منطقه و به معناي پذيرش سلطه همه جانبه اسرائيل در منطقه خواهد بود. گذشته از جهات ديني و اعتقادي و آرماني و انقلابي كه به جاي خود بسيار مهم و درست است از نظر منافع سياسي نيز پذيرفته نيست دشمني كه جز به عجز و اسارت و نابودي ما نمي انديشد تا كنار مرزهاي ما حضور بيابد از ديدگاه ژئوپلتيكي در منطقه خاورميانه پذيرش قدرتي نامشروع و سلطه گر و متجاوز كه به هيچ يك از عهود و مقرارت بين المللي پايدار نبوده و اعتقاد به اسارت و بندگي ملل ديگر دارد قابل قبول نيست. يا امنيت و آرامش منطقه را به خطر مي اندازد و يا امنيت و آرامش گورستان را بر آن حاكم خواهد نمود به عنوان نمونه مي توان بحران آب در منطقه خاورميانه را مورد ملاحظه قرار داد و رژيم صهيونيستي با ايجاد كشاورزي مدرن مقادير عظيمي از آب منطقه را به خود اختصاص داده و موجب بحران كم آبي براي مردم عرب و فلسطيني گرديده است و از شرايطي كه براي سازش تعيين نموده و در اولويت قرار مي دهد مسئله آب منطقه است. چنين سازشي، سازش عادي بين دو دشمن و خصم نخواهد بود بلكه سازشي با منافع يك طرفه و به نفع طرف صهيونيستي مي باشد. {Tب ) تفاوت صهيونيسم با يهود: T} صهيونيزم يك پديده سياسي با آرمان هاي جاه طلبانه، نژادپرستانه و استعمارگرانه است كه زير پوشش مذهب يهود، جلوه مذهبي به خود مي گيرد و مي كوشد به عنوان ناجي قوم يهود اهداف خود را دنبال نمايد و با اين مسأله غصب فلسطين و جنايات خود در اراضي اشغالي را توجيه نمايد، در واقع صهيونيست ها مدعيان دروغين پيروي از حضرت موسي مي باشند. برخي از علماي يهود نيز از تفكرات اعمال و رفتار و جنايات صهيونيست ها اعمال برائت كرده و با آن به مخالفت برخواسته اند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- فلسطين از ديدگاه امام خميني، ص 5 2- ارتباط صهيونيستي،آلود. م. ليليانتال، ترجمه: سيد ابوالقاسم حسيني ج ) واژه صهيونيسم Zionism: صهيونيسم، جنبش يهودي براي به وجود آوردن جامعه و كشور خودمختار يهودي در فلسطين. نام اين جنبش از «كوه صهيون» (آرامگاه داود نبي) گرفته شده كه در اورشليم قرار دارد. صهيونيسم صورت دنياپرستانه، ملت پرستانه و نژادپرستي از يهوديت است و خود را برتر از ساير اديان و ملت ها مي دانند و انسان هاي ديگر را داراي حقوق انساني نمي داند و چنانچه كمترين فرصتي در اختيارش قرار گيرد از هيچ عهدشكني و تجاوز و نفوذ و استثمار كشورهاي منطقه خودداري نخواهد كرد و داعيه مالكيت از نيل تا فرات را دارد. صهيونيسم جديد با حمايت كشورهاي استعمارگر مانند انگلستان و بعد آمريكا به وجود آمد و هدف از آن غصب فلسطين و تشكيل دولت اسرائيل به عنوان حامي منافع اقتصادي سياسي، نظامي و امنيتي قدرت هاي بزرگ در قلب جهان اسلام بود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- پرونده اسرائيل صهيونيزم سياسي،روژه گارودي 2- اختاپوس صهيونيسم،عبدالرحمن الرفاعي فؤاد، ترجمه: صلاح الدين عباسي 3- صهيونيسم، نژاد پرستي عريان،شاهاك اسراييل، ترجمه: اصغر تفنگساز 4- صهيونيسم در فلسطين،ميري جريس، ترجمه: منوچهر فكري 5- صهيونيسم،عبدالوهاب 6- مسأله فلسطين و ماهيت طرح صهيونيسم،راشد الغنوشي، ترجمه: سيد هادي خسروشاهي 7- صهيونيسم،يوري ايوانف 8- سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار،اكرم زعير، ترجمه: اكر هاشمي رفسنجاني 9- جهان زير سلطه صهيونيسم،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 11- افسانه هاي بنيانگذاران اسرائيل،روژه گارودي 12- محاكمه آزادي،روژه گارودي 13- بررسي سير تحول دولت در سرزمين فلسطين،اسداللَّه رضايي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.