-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41707 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا حكومت ما به حكومت علي(ع) شبيه است، يا به حكومت عثمان؟
براي قضاوت در مورد اين كه جمهوري اسلامي ايران آيا به حكومت علي (ع) شباهت دارد يا حكومت عثمان دو معيار را مي توان در نظر گرفت: الف) معيار مشروعيت: بر اساس ادله متعدد عقلي و نقلي (احاديث و روايات) جمهوري اسلامي ايران از آن جا كه زير نظر مستقيم ولي فقيه تام الشرايط منصوب از ناحيه امام معصوم (ع) اداره مي شود و به پشتوانه عظيم الهي و حضور و مشاركت قاطبه افراد مردم متكي ميباشد مانند حكومت علي (ع) حكومتي صددرصد با مشروعيت الهي مي باشد و از اين نظر هيچ گونه شباهتي با حكومت نامشروع و غاصب عثمان ندارد. ب) از نظر چگونگي اداره حكومت هم جمهوري اسلامي ايران همواره از بدو تأسيس تلاش نموده تمامي قوانين و مقررات، اعمال و رفتارهاي خود را منطبق بر كتاب و سنت و سيره ائمه معصوم(ع) قرار داده و اصلاً براي تحقق عدل و مبارزه با ظلم و تبعيض بنيان نهاده شده و اين روش الهي را ادامه مي دهد و اين كجا و حكومت عثمان كجا كه سراسر پر از تبعيض و ظلم بوده و از آنهمه ظلم و تبعيض حيف و ميل بيت المال، بذل و بخششهاي بي حساب به اقوام خود دفاع نموده و آنرا به عنوان يك سنت براي حاكمان جور بر جاي نهاده كه ما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي نماييم: مسعودي در مروج الذهب مي نويسد: زيدبن ثابت موقعي كه از دنيا رفت آنقدر طلا و نقره از وي به جاي مانده بود كه آنها را با تبر شكستند و ميان ورثه او تقسيم كردند و قيمت بقيه دارايي و مستغلاتش 000/100 دينار طلابود. زبير پس ازمرگش 000/50 دينار پول و هزار رأس اسب و هزار بنده و هزار كنيز از خود به جاي گذارده بود.عثمان روزي كه كشته شد 000/150 دينار و هزار هزار درهم پول نقد موجود و قيمت املاك او در وادي القري و جاهاي ديگر 000/100 دينار مي رسيد گذشته از اسبان و شتران كه به جاي گذاشته بود. و موارد بسيار زيادي كه تاريخ از تبعيضات و ظلمهاي او ثبت شده است (مروج الذهب ج 1 ص 433) حضرت علي(ع) بطور اجمال و فشرده در خطبه شقشقيه درباده عثمان فرمود:«... و اشرع معه بنوابيه يخضمون مال الله... يعني: و پسران پدرش (يعني بني اميه) به همدستي او شتافتند و مال خدا را چنان (با اشتها) مي خورند همچون شتري كه گياه بهاري مي خورد تا اينكه پرخوري اش او را بر زمين افكند و كردارش سبب سرعت در قتل او شد...».اما در مقابل آيا جمهوري اسلامي ايران نيز اينگونه مي باشد اگر اينگونه بود كه مي بايست بيشترين سرمايه گذاريهاي خارجي در اين كشور صورت مي گرفت و ديگر اينهمه محاصره اقتصادي سياسي تهاجم فرهنگي و توطئه هاي گوناگون براي تغيير حكومت صورت نمي گرفت ما در جمهوري اسلامي ايران به كرات شاهد مبارزه حكومت با كارگزاران متخلفان و غارتگران بيت المال بوده ايم البته هر چند اين اقدامات كافي نبوده و بازرسي و كنترلهاي دقيقتر دقت در گزينشها و نياز دارد ولي در هر صورت نشان دهنده عزم جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با فساد و تبعيض مي باشد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.