-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1346)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41802 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت داود كه بود و چه خصوصياتي داشت؟

«داود» يكي از پيامبران بزرگ بني اسرائيل بود، كه حكومتي عظيم داشت، و در آيات متعددي از قرآن مجيد مقام والاي او ستوده شده.

نيروي جسمانيش در حدي بود كه در ميدان جنگ بني اسرائيل با جالوت جبار ستمگر، با يك ضربه نيرومند به وسيله سنگي از فلاخن رها كرد جالوت را از بالاي مركب به روي خاك افكند، و در خون خود غلطيد.

بعضي نوشته​اند سنگ سينه او را شكافت و از آن طرف بيرون آمد!

و از نظر قدرت سياسي، حكومتي نيرومند داشت كه با قدرت تمام در برابر دشمنان مي​ايستاد، حتي گفته​اند در اطراف محراب عبادت او هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده​باش بودند!.

و از نظر قدرت معنوي و اخلاقي و نيروي عبادت چنان بود كه بسياري از شب را بيدار بود و به عبادت پروردگار مشغول، و نيمي از روزهاي سال را روزه مي​گرفت.

از نظر نعمتها خداوند انواع نعمتهاي ظاهري و باطني را به او ارزاني داشته بود، خلاصه اينكه داود مردي بود نيرومند در جنگها، در عبادت، در علم و دانش و در حكومت، و هم صاحب نعمت فراوان.

قرآن به شرح قسمتي از نعمتهاي خداوند بر داود پرداخته، چنين مي​گويد «ما كوهها را مسخر او ساختيم به گونه​اي كه هر شام و صبحگاه با او خدا را تسبيح مي​گفتند»! ص/18.

نه تنها كوهها كه «پرندگان را نيز دسته جمعي مسخر او كرديم، تا همراه او تسبيح خدا گويند». ص/19.

همه اين پرندگان و كوهها مطيع فرمان داود و همصدا با او و «بازگشت كننده به سوي او بودند». ص/19.

گرچه هر ذرات جهان ذكر و تسبيح و حمد خدا مي​گويند، خواه داودي با آنها همصدا بشود يا نشود، ولي امتياز داود اين بود كه به هنگام بلند كردن صدا و سردادن نغمه تسبيح، آنچه در درون اين موجودات بود آشكار مي​گشت و زمزمه دروني به نغمه بروني تبديل مي​شد، همانگونه كه در مورد تسبيح «سنگريزه» در دست پيامبر اسلام(ص) نيز در روايات آمده است.

در روايتي از امام صادق(ع) مي​خوانيم «داود به سوي دشت و بيابان خارج مي​شد، و هنگامي كه زبور را تلاوت مي​كرد هيچ كوه و سنگ و پرنده​اي نبود، مگر اينكه با او همصدا مي​شد».

قرآن بعد از ذكر اين فضيلت معنوي به ذكر يك فضيلت مادي پرداخته مي​گويد «و ما آهن را براي او نرم كرديم و به او گفتيم زره​هاي كامل و فراخ بساز و حلقه​هاي آنها را به اندازه و متناسب كن». سبأ/11.

ظاهر قرآن اين است كه، نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهي و به صورت اعجاز انجام مي​گرفت.

آخرين نعمت بزرگ خدا بر داود اين بود كه قرآن مي​فرمايد «ما به او علم قضا و داوري صحيح و عادلانه داديم». ص/20.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.