-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خداوند چگونه داود را با يك «قضاوت» آزمود؟

قرآن ماجرائي را كه در يك دادرسي براي داود پيش آمد شرح مي​دهد

نخست خطاب به پيامبر اسلام(ص) كرده مي​گويد «آيا داستان شاكياني كه از ديوار محراب داود بالا رفتند به تو رسيده است»؟! ص/21.

با اينكه «داود» محافظين و مراقبين فراواني در اطراف خود داشت، طرفين نزاع از غير راه معمولي از ديوار محراب و قصر او بالا رفتند، و ناگهان در برابر او ظاهر گشتند، چنانكه قرآن در ادامه اين بحث مي​گويد «ناگهان آنها بر داود وارد شدند (بي​آنكه اجازه​اي گرفته باشند و يا اطلاع قبلي بدهند) لذا داود از مشاهده آنها وحشت كرد» ص/22. زيرا فكر مي​كرد قصد سوئي درباره او دارند.

اما آنها به زودي وحشت او را از بين بردند و «گفتند نترس، دو نفر شاكي هستيم كه يكي از ما بر ديگري ستم كرده» ص/22. و براي دادرسي نزد تو آمديم.

مسلماً نگراني و وحشت داود در اينجا كم شد، ولي شايد اين سؤال هنوز براي او باقي بود كه بسيار خوب شما قصد سوئي نداريد، و هدفتان شكايت نزد قاضي است، ولي آمدن از اين راه غيرمعمول براي چه منظوري بود؟

اما آنها مجال زيادي به داود ندادند و يكي براي طرح شكايت پيشقدم شد و گفت «اين برادر من است، نود و نه ميش دارد، و من يكي بيش ندارم، ولي او اصرار كرد كه اين يكي را هم به من واگذار!، او از نظر سخن بر من غلبه كرده و از من گوياتر است». ص/23. در اينجا داود پيش از آنكه گفتار طرف مقابل را بشنود رو به شاكي كرد و «گفت مسلماً او با درخواست يك ميش تو براي افزودن آن به ميش​هايش بر تو ستم روا داشته»! ص/24.

به هر حال چنين به نظر ميرسد كه طرفين نزاع با شنيدن اين سخن قانع شدند، و مجلس داود را ترك گفتند.

ولي داود در اينجا در فكر فرو رفت و با اين كه مي​دانست قضاوت عادلانه​اي كرده چه اينكه اگر طرف دعوا ادعاي شاكي را قبول نداشت حتماً اعتراض مي​كرد، سكوت او بهترين دليل بر اين بوده كه مسأله همان است كه شاكي مطرح كرده، ولي با اين حال آداب مجلس قضا ايجاب مي​كند كه داود در گفتار خود عجله نمي​كرد، بلكه از طرف مقابل شخصاً سؤال مي​نمود سپس داوري مي​كرد، لذا از اين كار خود سخت پشيمان شد «و دانست كه ما او را با اين جريان آزموده​ايم».

در مقام استغفار برآمد «و از درگاه پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد». ص/24.

به هر حال خداوند او را مشمول لطف خود قرار داد و لغزش او را در اين ترك اولي بخشيد، چنانكه قرآن مي​گويد «ما اين عمل را بر او بخشيديم و او نزد ما داراي مقام والا و آينده نيك است». ص/25.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.