-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(828)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41804 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تورات چگونه داستان قضاوت معروف حضرت داود(ع) را كه از نظر اسلام يك آزمايش الهي بود، نقل كرده است و چه نكات مهمي در داستان منقول به وسيله تورات وجود دارد؟

تورات در كتاب دوم «اشموئيل» فصل يازده جمله​هاي 2 تا 27 داستاني نقل مي​كند كه خلاصه آن داستان چنين مي​شود كه

داود روزي به پشت بام قصر مي​رود و چشمش به خانه مجاور مي​افتد، زني را برهنه در حال شستشو مي​بيند عشق او در دلش جاي مي​گيرد، به هر وسيله​اي بود او را به خانه خود مي​آورد، و او از داود باردار مي​شود.

شوهر اين زن يكي از افسران برجسته لشكر داود، و مرد پاك​طينت و باصفائي بود، داود او را (نعوذبالله) با توطئه ناجوانمردانه​اي از طريق فرستادن او به منطقه خطرناكي در جنگ به قتل مي​رساند، و همسر او را رسماً به ازدواج خود در مي​آورد»!!

اكنون بقيه داستان را از زبان تورات كنوني بشنويد

در فصل 12 از همان كتاب دوم اشموئيل چنين آمده است «خداوند ناثان را (يكي از پيامبران بني اسرائيل و مشاور داود) نزد داود فرستاد، و گفت در شهري دو آدم بودند. يكي غني و ديگري فقير، غني گوسفند و گاو بسيار داشت، وفقير را جز يك بره كوچك نبود، مسافري نزد غني آمد او دريغ كرد كه از گوسفندان خود غذا براي ميهمان تهيه كند، بره مرد فقير را گرفت و كشت، اكنون چه بايد كرد؟!

داود سخت خشمگين شد و به ناثان گفت به خدا سوگند كسي كه اين كار را كرده مستحق قتل است!، او بايد چهار گوسفند به جاي يك گوسفند بدهد! اما ناثان به داود گفت آن مرد توئي!

داود متوجه كار نادرست خويش شد و توبه كرد، خداوند توبه او را پذيرفت، در عين حال بلاهاي سنگين بر سر داود آورد.

در اينجا تورات تعبيراتي دارد كه قلم از ذكر آن شرم دارد، لذا از آن صرف نظر مي​كنيم

در اين قسمت از داستان تورات نكاتي به چشم مي​خورد كه مخصوصاً قابل دقت است.

1 ـ كسي به عنوان دادخواهي نزد داود نيامد، بلكه يكي از پيامبران مشاور او داستاني را بر سبيل مثال براي پندو اندرز براي او ذكر كرد، سخن از دو برادر و تقاضاي يكي از ديگر در اينجا نيست، بلكه سخن از دو آدم غني و فقير است كه يكي گاوان و گوسفندان بسيار داشته، و ديگري فقط يك بره، ولي مرد غني بره مرد فقير را براي ميهمان خود كشته، تا اينجا نه سخن از بالا رفتن از ديوار محراب است، نه وحشت داود، و نه طرح دعوا ميان دو برادر و نه تقاضاي بخشش.

2 ـ داود آن مرد غني سمتگر را مستحق قتل دانست (براي يك گوسفند قتل چرا؟)

3 ـ بلافاصله حكمي بر ضد اين حكم صادر كرد و گفت بايد به عوض يك گوسفند، چهار گوسفند بدهد؟ (چرا؟).

4 ـ داود به گناه خود در مورد خيانت به همسر اوريا اعتراف كرد.

5 ـ خداوند او را عفو كرد (به اين سادگي چرا؟)

6 ـ خداوند مجازات عجيبي درباره داود قائل شد كه نقل ناكردنش بهتر است.

7 ـ و همين زن ـ با اين سوابق درخشان ـ مادر سليمان شد!
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.