-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41806 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حكومتي كه خداوند به سليمان عطا كرد چه مواهب و امتيازات ويژه​اي داشت؟

1- اولين موهبت خداوند به سليمان تسخير بادها به عنوان يك مركب راهوار بود، چنانكه مي​فرمايد «ما باد را مسخر او ساختيم تا مطابق فرمانش به نرمي حركت كند، و به هر جا او اراده نمايد برود». ص/36.

مسلّم است يك حكومت وسيع و گسترده بايد از وسيله ارتباطي سريعي برخوردار باشد، تا رئيس حكومت بتواند در موقع لزوم به سرعت از تمام مناطق كشور سركشي كند، و خداوند اين امتياز را به سليمان داده بود.

2- موهبت ديگر خداوند به سليمان(ع) مسأله تسخير موجودات سركش و قرار دادن آن در اختيار او براي انجام كارهاي مثبت بود. چنانكه قرآن مي​گويد «و شياطين را مسخر او ساختيم، و هر بنا و غواصي از آنها را سر بر فرمان او نهاديم» ص/37. تا گروهي در خشكي هر بنائي مي​خواهد براي او بسازند، و گروهي در دريا به غواصي مشغول باشند و به اين ترتيب خداوند نيروي آماده​اي را براي كارهاي مثبت در اختيار او گذاشت، و شياطين كه طبيعتشان تمرد و سركشي است آنچنان مسخر او شدند كه در مسير سازندگي و استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند. در موارد متعدّدي قرآن مجيد به اين معني اشاره كرده كه شياطين مسخر سليمان بودند، و براي او فعاليتهاي مثبتي داشتند ،منتها گاهي مانند اينجا تعبير به «شياطين» شده، و گاهي تعبير به «جن» شده است.

«جن» موجودي است كه از نظر ما پوشيده است، اما داراي عقل و شعور و قدرت مي​باشد، همچنين مؤمن و كافر است، و هيچ مانعي ندارد كه به فرمان خدا در اختيار پيامبري قرار گيرند و به كارهاي مفيد مشغول شوند.

3- موهبت ديگر خداوند به سليمان مهار كردن گروهي از نيروهاي مخرب بود، زيرا به هر حال در ميان شياطين افرادي بودند كه به عنوان يك نيروي مفيد و سازنده قابل استفاده به حساب نمي​آمدند، و چاره​اي جز اين نبود كه آنها در بند باشند، تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند، چنانكه قرآن مي​گويد «و گروه ديگري از شياطين را در غل و زنجير تحت سلطه او قرار داديم». ص/38.

4- چهارمين موهبت خداوند به سليمان اختيارات فراواني بودن كه دست او را در اعطا و منع باز مي​گذارد، «به او گفتيم اين عطا و بخشش ماست به هر كس مي​خواهي (و صلاح مي​بيني) ببخش و از هر كس مي​خواهي (و صلاح مي​داني) امساك كن و حسابي بر تو نيست». ص/39.

5- پنجمين و آخرين موهبت خداوند بر سليمان مقامات معنوي او بود كه خدا در سايه شايستگيهايش به او مرحمت كرده بود، چنانكه قرآن مي​فرمايد «براي او (سليمان) نزد ما مقامي بلند و والا و سرانجامي نيكو است.» ص/40.

اين جمله در حقيقت پاسخي است به آنها كه ساحت قدس اين پيامبر بزرگ را به انواع نسبتهاي ناروا و خرافي ـ به پيروي آنچه در تورات كنوني آمده است ـ آلوده ساخته​اند، و به اين ترتيب او را از همه اين اتهامات مبرا مي​شمرد، و مقام او را نزد خداوند گرامي مي​دارد، حتي اين تعبير كه خبر از عاقبت نيك او مي​دهد ممكن است اشاره به نستب ناروائي باشد كه در تورات آمده كه سليمان به خاطر ازدواج با بت​پرستان سرانجام به آئين بت​پرستي تمايل پيدا كرد! و حتي دست به ساختن بتخانه​اي زد! قرآن با اين تعبير خط بطلان بر تمام اين اوهام و خرافات مي​كشد.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.