-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41879 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه لزومي داشت كه بعد از صلح حديبيه و بازگشت مسلمانان بدون انجام حج، خداوند سكينه (آرامش) را طبق آيه 27 سوره فتح بر مومنان نازل كند؟

پيامبر(ص) خوابي ديده بود ـ رؤياي الهي و رحماني ـ كه با يارانش وارد مسجد الحرام مي​شود، و به دنبال آن به عزم زيارت خانه خدا حركت كرد، غالب اصحاب فكر مي​كردند تعبير اين خواب و رؤياي صالحه در همين سفر واقع مي​شود، در حالي كه مقدر چيز ديگري بود، اين از يكسو.

از سوي ديگر مسلمانان محرم شده بودند و حيوانات قرباني با خود آورده بودند، اما برخلاف انتظارشان توفيق زيارت خانه خدا نصيب آنها نشد و پيامبر(ص) دستور داد در همان حديبيه شتران قرباني را نحر كنند، و از احرام بيرون آيند، كاري كه براي آنها بسيار سخت و باور ناكردني بود، چرا كه آداب و سنن آنها و نيز دستورات اسلام ايجاب مي​كرد تا مناسك عمره را انجام ندهند از احرام بيرون نيايند.

از سوي سوم در مواد صلحنامه حديبيه مطالبي كه پذيرش آن بسيار سنگين مي​نمود، از جمله اينكه اگر كسي از قريش مسلمان شود و به مدينه پناه آورد مسلمانان او رابه خانواده​اش تحويل دهند، اما عكس آن لازم نيست!

از سوي چهارم به هنگام تنظيم صلحنامه، قريش حاضر نشدند كلمه «رسول الله» كنار نام محمد(ص) باشد، و «سهيل» نماينده قريش با اصرار آن را حذف كرد، و حتي با نوشتن «بسم الله الرحمن الرحيم» نيز موافقت نكرد، و اصرار داشت به جاي آن «بسم اللهم» نوشته شود كه با سنت اهل مكه سازگار بود، واضح است اين امور هر كدام به تنهائي مطلب ناگواري بود تا چه رسد به مجموع آنها، و به همين جهت تزلزلي در قلوب افراد ضعيف الايمان افتاد، حتي وقتي سوره فتح نازل شد بعضي با تعجب پرسيدند چه فتحي؟!

اينجا است كه بايد لطف الهي شامل حال مسلمانان شود و سكينه و آرامش را به دلهاي آنها بازگرداند، نه تنها ضعف و فتوري در آنان راه نيابد، بلكه بر قدرت ايمان آنها افزوده شود.

اين آرامش ممكن است جنبه عقيدتي داشته باشد، و تزلزل اعتقاد را برطرف سازد، يا جنبه عملي، به گونه​اي كه ثبات قدم و مقاومت و شكيبائي به انسان بخشد.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.