-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1345)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

صحنه ورود پيامبر به مكه و كعبه در جريان فتح مكه چگونه بود؟

پيغمبر اكرم(ص) با صفوف لشكريان اسلام حركت كرد تا به نقطه «ذي طوي» رسيد، همان نقطه مرتفعي كه از آنجا خانه​هاي مكه نمايان است، پيامبر(ص) به ياد روزي افتاد كه به اجبار از مكه مخفيانه بيرون آمد، ولي مي​بيند امروز با اين عظمت وارد مكه مي​شود، لذا پيشاني مبارك را به فراز جهاز شتر گذاشت و سجده شكر بجا آورد.

سپس پغمبر اكرم(ص) در «حجون» (يكي از محلات مرتفع مكه كه قبر خديجه در آن است) فرود آمد و غسل كرد، و با لباس رزم و اسلحه بر مركب نشست، در حالي كه سوره «فتح» را قرائت مي​نمود وارد مسجد الحرام شد و تكبير گفت، سپاه اسلام نيز همه تكبير گفتند، به گونه​اي كه صدايشان همه دشت و كوه را پر كرد.

سپس از شتر خود فرود آمد، و براي نابودي بتها نزديك خانه كعبه آمد، بتها را يكي پس از ديگري سرنگون مي​كرد و مي​فرمود «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الَباطِلَ كانَ زهوقاً» [حق آمد و باطل زايل شد و باطل زايل شدني است].

چند بت بزرگ بر فراز كعبه نصب شده بود كه دست پيامبر(ص) به آنها نمي​رسيد، امير مؤمنان علي(ع) را امر كرد پاي بر دوش مباركش نهد و بالا رود، و بتها را به زمين افكنده بشكند، علي(ع) اين امرا را اطاعت كرد.

سپس كليد خانه كعبه را گرفت و در را بگشود و عكسهاي پيغمبران را كه بر در و ديوار داخل خانه كعبه ترسيم شده بود محو كرد.

بعد از اين پيروزي درخشان و سريع، پيغمبر اكرم(ص) دست در حلقه در خانه كعبه كرد و رو به اهل مكه كه در آنجا جمع بودند فرمود و گفت «شما چه مي​گوئيد؟ و چه گمان داريد؟! درباره شما «چه دستوري بدهم»؟

عرض كردند ما جز خير و نيكي از تو انتظار نداريم، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار مائي! و امروز به قدرت رسيده​اي، ما را ببخش، اشك در چشمان پيامبر(ص) حلقه زد، صداي گريه مردم مكه نيز بلند شد.

پيغمبر اكرم(ص) فرمود من درباره شما همان مي​گويم كه برادرم يوسف گفت، «امروز هيچگونه سرزنش و توبيخي بر شما نخواهد بود ،خداوند شما را مي​بخشد و او ارحم الراحمين است» يوسف/92. و به اين ترتيب همه را عفو كرد و فرمود همه آزاديد، هر جا مي​خواهيد برويد.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.