-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41884 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

داستان اسلام آوردن «هند»، همسر ابوسفيان در جريان فتح مكه چگونه بود؟

مفسران چنين نوشته​اند كه هند نقابي بر صورت پوشيده بود.و خدمت پيامبر(ص) آمد در حالي كه حضرت بر كوه صفا قرار داشت، جمعي از زنان نيز با او بودند، هنگامي كه پيامبر(ص) فرمود من با شما زنان بيعت مي​كنم كه چيزي را شريك خدا قرار ندهيد، هند اعتراض كرد و گفت «تعهدي از ما مي​گيري كه از مردان نگرفتي» (زيرا در آن روز، بيعت مردان تنها برايمان و جهاد بود).پيغمبر(ص) بي​آنكه اعتنائي به گفته او كند ادامه داد، فرمود و سرقت هم نكنيد.هند گفت ابو سفيان مرد ممسكي است و من از اموال او چيزهائي برداشته​ام، نمي​دانم مرا حلال مي​كند يا نه، ابوسفيان حاضر بود و گفت آنچه را از اموال من در گذشته برداشته​اي همه را حلال كردم (اما در آينده مواظب باش)!اينجا بود كه پيامبر(ص) خنديد و هند را شناخت فرمود توئي هند؟ عرض كرد آري اي پيامبر خدا! گذشته را ببخش، خدا تو را ببخشد!پيامبر(ص) ادامه داد «و آلوده زنا نشويد».هند از روي تعجب گفت «مگر زن آزاده هرگز چنين عملي انجام مي​دهد»؟! بعضي از حاضران كه در جاهليت وضع او را مي​دانستند از اين سخن خنديدند، زيرا سابقه هند بر كسي مخفي نبود.باز پيامبر(ص) ادامه داد و فرمود و فرزندان خود را به قتل نرسانيد».هند گفت «ما در كودكي آنها را تربيت كرديم، ولي هنگامي كه بزرگ شدند شما آنها را كشتيد! و شما و آنها خود بهتر مي​دانيد» (منظورش فرزندش «حنظله» بود كه روز بدر به دست علي(ع) كشته شده بود).پيامبر(ص) از اين سخن تبسم كرد، و هنگامي كه به اين جمله رسيد كه فرمود «بهتان و تهمت روا مداريد» هند افزود بهتان قبيح است، و تو ما را جز به صلاح و خير و مكارم اخلاق دعوت نمي​كني».و هنگامي كه فرمود «بايد در تمام كارهاي نيك فرمان مرا اطاعت كنيد» هند افزود «ما در اينجا ننشسته​ايم كه در دل قصد نافرماني تو داشته باشيم» (در حالي كه مسلماً مطلب چنين نبود، ولي طبق تعليمات اسلام پيامبر(ص) موظف بود اين اظهارات را بپذيرد).
قصه هاي قرآن


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.