-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41975 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

35- اجمالي از زندگي امام رضا(ع) را بيان كنيد؟
امام علي بن موسي (رضا) فرزند امام هفتم كه ( بنا به اشهر تواريخ) سال 148 هجري متولد و سال 203 هجري در گذشته است.
امام هشتم پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفي گذشتگان خود به امامت رسيد و مدتي از زمان امامت خود با هارون خليفه عباسي و پس از آن با پسرش امين و پس از آن با پسر ديگرش مأمون معاصر بود.
مأمون پس از پدر, اختلافاتي با برادر خود امين پيدا كرد كه منجر به جنگهاي خونين و بالأخره كشته شدن امين گرديد و مأمون به سرير خلافت استيلا يافت. تا آن روز سياست خلافت بني عباس نسبت به سادات علوي, سياست خشونت آميز و خونيني بوده, پيوسته رو به سختي ميرفت هر چند گاهي يكي از علويين قيام كرده جنگ خونين و آشوبي برپا ميشد و اين خود براي دستگاه خلافت گرفتاري سختي بود.
و ائمه و پيشوايان شيعه از اهل بيت اگر چه با نهضت و قيام كنندگان همكاري نميكردند و مداخلهاي نداشتند ولي شيعه كه آن روز جمعيت قابل توجهي بودند, پيوسته ائمه اهل بيت را پيشوايان ديني مفترض الطاعه و خلفاي واقعي پيغمبر اكرم(ص) ميدانستند و دستگاه خلافت را كه قيافه دربار كسري و قيصر داشت و به دست يك مشت مردم بيبندوبار اداره ميشد, دستگاهي ناپاك و دور از ساحت قدس پيشوايان خود ميديدند و دوام و پيشرفت اين وضع براي دستگاه خلافت خطرناك بود و آن را بشدت تهديد ميكرد.
مأمون به فكر افتاد كه به اين گرفتاريها كه سياست كهنه و هفتاد ساله پيشينيان وي نتوانست چاره كند, با سياست تازه ديگري خاتمه بخشد و آن اين بود امام هشتم را ولايت عهد بدهد و از اين راه هر گرفتاري را رفع كند؛ زيرا سادات علوي پس از آنكه دست خودشان به خلافت بند شد ديگر به ضرر دستگاه قيام نميكردند وشيعه نيز پس از آنكه آلودگي امام خود را به خلافتي كه پيوسته آن را و كارگردانان آن را پليد و ناپاك ميشمردند, مشاهده كردند, ديگر آن اعتقاد معنوي و ارادت باطني را كه در حق امامان اهل بيت داشتند, از دست ميدهند و تشكل مذهبيشان سقوط كرده ديگر خطري از اين راه متوجه دستگاه خلافت نخواهد گرديد.
بديهي است كه پس از حصول مقصود, از بين بردن امام براي مأمون اشكالي نداشت, مأمون براي تحقق دادن به اين تصميم , امام را از مدينه به مرو احضار كرد و پس از حضور اول خلافت و پس از آن ولايت عهدي خود را به امام پيشنهاد نمود و آن حضرت اعتذار جسته نپذيرفت ولي بالأخره به هر ترتيب بود قبولانيد و امام نيز به اين شرط كه در كارهاي حكومتي عزل و نصب عمال دولت مداخله نكند, ولايت عهد را پذيرفت.
اين واقعه در سال دويست هجري اتفاق افتاد ولي چيزي نگذشت كه مأمون از پيشرفت سريع شيعه و بيشتر شدن ارادت ايشان نسبت به ساحت امام و اقبال عجيب عامه مردم و حتي سپاهيان و اولياي امور دولتي, به اشتباه خود پي برد و به صدد چاره جوي برآمده آن حضرت را مسموم و شهيد ساخت. امام هشتم پس از شهادت در شهر طوس ايران كه فعلاً شهر مشهد ناميده ميشود مدفون گرديد.
مأمون , عنايت بسياري به ترجمه علوم عقلي به عربي نشان ميداد و مجلس علمي منعقد كرده بود كه دانشمندان اديان و مذاهب در آن حضور يافته به مناظره علمي ميپرداختند امام هشتم نيز در آن مجلس شركت ميفرمود و با علماي ملل و اديان به مباحثه و مناظره ميپرداخت و بسياري از اين مناظرهها در جوامع حديث شيعه مضبوط است.
////

شيعه در اسلام ص 222
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.