-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42013 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيتاللّه آشتياني كه بود؟
جامعه روحانيت روز سه شنبه 14 جمادي الثانيه 1395 برابر با 4/3/54 يكي از شخصيت هاي بزرگ علمي خود را از دست داد و در سوگ درگذشت اين عالم رباني كه ساليان درازي با قلم و بيان و ديگر فعاليتهاي ارزندة اجتماعي، به جامعه اسلامي خدمات ارزندهاي انجام داده بود، فرو رفت.
مرحوم آيت الله آقاي حاج ميرزا احمد آشتياني فرزند مرحوم حاج ميرزا حسن آشتياني، نمونه تقوا و پرهيزكاري، استوانه علم ودانش، و خلاصه يك انسان نمونه بود.
او در سال 1300 هجري قمري در تهران در خاندان علمي ديده به جهان گشود، تحصيلات ابتدائي و قسمتي از سطوح را در محضر دانشمندان آن عصر فرا گرفت، و معقول و فلسفه را در محضر اساتيد معروف تهران مثل مرحوم ميرزا هاشم رشتي و مرحوم ميرزا حسن كرمانشاهي آموخت، در اين هنگام با آن كه از نظر تحصيلات در رتبه شايسه اي قرار داشت، تصميم گرفت كه از محضر اساتيد بزرگ حوزه علميه نجف اشرف بهره مند شود.، از اين رو در سال 1340 هـ . ق كه چهل بهار ار عمرش مي گذشت، رهسپار نجف گشت و ده سال تمام در آنجا رحل اقامت افكند و در محضر مرحوم آيت الله نائيني به تحصيل علم فقه و اصول و تكميل مباني آن پردخت، و نيز از محضر استاد بزرگ مرحوم سيد محمد طباطبائي يزدي ( كه از شاگردان نامي مرحوم ميزراي بزرگ شيرازي و آخوند خراساني بود ) بهره ها برد، تا آن كه در سال 1350 هـ . ق به زادگاه خود بازگشت و به تدريس و پرورش طلاب و فضلا و تحقيق و تاليف كتب ارجدار در زمينه هاي فلسفي، كلامي، اخلاقي، و فقهي پرداخت كه اغلب آنها چاپ و منتشر شده است از جملة: كتاب « تذكره العارفين » ( يك دوره عقايد) « القول الثابت »، « رساله قصد السبيل »، « نامه رهبران »، « مقالات احمديه»، « طرائف الحكم»، « لوامع الحقائق » و… .

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.