-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(837)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيتالله سيد علي بهبهاني كه بود؟
مرحوم آيت الله بهبهاني در سال 1303 در خانواده علم و دانش در شهرستان بهبهان ديده به جهان گشود، مقدمات و سطوح عالي را در زادگاه خود، در محضر علما و دانشمندان بهبهان، مانند مرحوم ناظم الشريعه بهبهاني و غيره فراگرفت. مرحوم آيت الله بهبهاني از همان آغاز تحصيل، در ميان همسالان خويش، به ذكاوت و هوشياري و عمق و دقت، معروف بود و اين خصيصه او را از ديگران ممتاز ساخته بود.
وي طي مدارج علمي بيشتر در اواخر سال 1322 تصميم گرفت كه زادگاه خود را براي تحصيل در مركز علمي شيعه ( نجف اشرف) ترك كند، و در اين دانشگاه بزرگ به تحصيل بپردازد، در اين زمان، شخصيت هاي بزرگي، زمام رهبري و تدريس اين حوزه هزار ساله شيعه را در دست داشتند.
مرحوم آيت الله بهبهاني در مدت اقامت خود در نجف از خرمن علمي اساتيد بزرگ و از محضر پر فيض مرحوم آيت الله آقا سيد محسن كوهكمري كه از تلامذه مرحوم آيت الله آقا شيخ هادي طهراني بود، خوشهها چيد و نكتهها آموخت و بر نظرات و انديشههاي اساتيد وقت كاملاً واقف گشت و به درجه عالي اجتهاد نائل آمد.
پس از شش سال اقامت در اين دانشگاه، در سال 1328 به زادگاه خود بازگشت و به وظايف مذهبي، تدريس و پرورش فضلا و نگارش كتابهاي ارزنده پرداخت.
وي هر چند پس از ترك اين مركز علمي، كراراً براي زيارت اعتاب مقدسه، و ديدار دوستان و احياناً به فكر اقامت مجدد، رهسپار عراق گرديد ولي در هر بار با مشكلاتي روبرو شده و مجدداً به ايران بازگشت، اما در سال 1362 براي چهارمين بار به منظور اقامت در نجف و تدريس در اين حوزه، بهبهان را ترك گفته، مدت دو سال به امر تدريس پرداختند و گروهي از پروانگان شمع علم، دور او را گرفته و مقدمات اقامت دايمي او را فراهم ساختند.
ولكن بر اثر اصرار اهالي منطقه بهبهان، بار ديگر به زادگاه خود بازگشتند و پس از چند سال اقامت در آنجا در سال 1370 به اهواز منتقل شده و در احياي موقعيت علمي اين استان كوشيدند.
مرحوم آيت الله بهبهاني مرجعي هوشمند، فقيهي عاليقدر، و مبرز، و در مسائل فقه و اصول داراي نظرات عميق بود و به نظرات مرحوم آيت الله تهراني احاطه كامل داشت و در نشر كتابهاي علمي و فقهي و اصولي مكتب استاد خود، كوشش نموده قسمتي از آنها را به طبع رسانيد.
مرحوم آيت الله بهبهاني علاوه بر مراتب علمي و فقاهت، از نظر زهد و تقوا، پيراستگي و بي آلايشي، تواضع و فروتني در درجه بس ممتاز قرار داشت.
وي پيش از آن كه سخن بگويد به تفكر و انديشه ميپرداخت و جز در مواقع لزوم كمتر سخن ميگفت و در تشريح نظرات خويش و ديگران آداب محاوره را رعايت كرده و در تعظيم بزرگان ميكوشيد.
روي علاقه فراواني كه به ضبط افكار خود داشت، آثار علمي فراواني از خود به يادگار گذارد كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
1. مصباح الهدايه في اثبات الولايه، 2. القواعد الكليه ( در دو جلد) 3. مقالات ارزنده در مباحث اصول و فقه، 4. اساس النحو، در اين كتاب مسائل علم نحو به شيوهاي خاص مورد بحث قرار گرفته است، 5. كشف الاستار، شرح حديث ابو الاسود دئلي،6. الاشتقاق ( بحث ارزندهاي پيرامون بحث مشتق)، 7. التوحيد الفائق في معرفه الخالق.
مرحوم آيه الله بهبهاني گذشته از آثار علمي؛ خدمات اجتماعي ارزنده نيز دارد از ميان آنها ميتوان مدرسه « دار العلم» اهواز را نام برد كه در استان خوزستان بينظير است، علاوه بر اين مدرسه در « رامهرمز» نيز تعدادي مساجد و دبستان و دبيرستان اسلامي به راهنمايي و همت ايشان ساخته شده است.
اين روحاني بزرگ، روز شنبه اول آذرماه مطابق 18 ماده ذيقعده 1395 ديده از جهان فرو بست و موجي از تأثر و اندوه در سراسر كشور در ميان طبقات مختلف مخصوصاً استان خوزستان برانگيخت.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.