-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1344)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42017 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيتالله سيد محمد باقر صدر كه بود؟
فيلسوف و متفكر بزرگ حضرت آيت الله سيد محمد باقر صدر در بيست و پنجم ذي القعده 1330 هجري قمري در شهر كاظمين در يك از خانوادة اصيل و مبارز و مجاهد چشم به جهان گشود.آثار نبوغ آيت الله صدر از همان آغاز چنان آشكار بود كه تحسين همه آشنايان را برميانگيخت. هنوز اولين دهه عمر خود را سپري نكرده بود كه زندگي علمي و عملي خود را آغاز كرد. او در ده سالگي در زمينههاي مختلف تاريخ اسلام سخنراني ميكرد، و در همين دوران بود كه مقدمات علوم را نيكو فراگرفت و در يازده سالگي به آموختن منطق و سپس به نقد و بررسي كتاب منطق گذشتگان پرداخت، ذهن روشن و استعداد سرشار او چنان بود كه بدون استاد نيز قادر به درك بسياري از كتب مقدمات و « سطح » بود و مراحل تحصيل علوم دينيه(علوم مقدماتي، سطح وخارج) را خيلي سريع طي نمود. آيت الله صدر، علم اصول را در دوازده سالگي نزد برادرش خواند و در اين زمينه نظريات بسياري از صاحب نظران را مورد انتقاد قرار داد، و نقطه نظرهاي تازهاي عرضه كرد. اين انتقادها و نظريات پس از سالها هنوز هم در حوزههاي علوم ديني مطرح ميباشد.
علّامه صدر نه تنها در زمينه فقه و اصول اطلاعات وسيع داشت، بلكه در اين زمينه نوآور نيز بود.
او به استنباط و اجتهاد ابعاد تازهاي بخشيد و در زمينههاي مختلف سياسي و اقتصادي صاحب نظر بود و همين نظريههاي مكتبي و سياسي او سبب مبارزه بر ضد استعمار و اختناق بود كه عامل مهم شهادت او بدست مزدوران بعثي عراق گرديد.
تأليفات و تحقيقات آيت الله صدر در زمينههاي گوناگون اعم از فقه، اصول، فلسفه، اقتصاد، جامعهشناسي، تاريخ، قانونگذاري و بانكداري بدون ربا، گواه صادقي بر نبوغ علمي اوست. به اعتراف متفكران نقد و بررسي علامه شهيد صدر در زمينههاي ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي، مهمترين بررسيها و انتقادهايي است كه آن فلسفه به خود ديده است.
آيت الله صدر در زمينههاي مختلف علمي تأليفات بسياري دارد كه از نظر شما ميگذرد:
1. غايه الفكر (در علم اصول).
2. فلسفتنا، فلسفه ما- ( به فارسي ترجمه شده).
3. اقتصادنا – اقتصاد ما (به فارسي،اردو و تركي ترجمه شده).
4. ماذا تعرف عن الاقتصاد اسلامي.
5. الإنسان المعاصر و المشكله الاجتماعيه ( به فارسي ترجمه شده).
6. البنك اللاربوي في الإسلام. ( بانك بدون ربا).
7. الاسس المنطقيه للاستقراء ( به انگليسي و فارسي به نام « مباني منطقي استقراء» ترجمه شده است).
8. بحوث في شرح العروه الوثقي « در چهار بخش».
9. الفتاوي الواضحه « رساله عمليه ايشان».
10. منهاج الصالحين…و حاشيه بر آن.
11. دروس في علم الأصول.
12. مباحث الأدله اللفظيه.
13. تعارض الأدله الشرعيه.
14. بحث حول المهدي كه به نام « حماسهاي از نور» ترجمه شده است.
15. بحث حول الولايه ( به انگليسي و فارسي ترجمه شده است).
16. المرسل والرسول والرساله.
17. نظره عامه في العبادات (به فارسي ترجمه شده است).
18. احكام الحج.
19. لمحه فقهيه عن دستور الجمهوريه الإسلاميه (به فارسي ترجمه شده).
20. الصوره الكامله للاقتصاد في المجتمع الإسلامي.
21. الخطوط التفصيليه عن الاقتصاد في المجتمع الإسلامي.
22. خلاقة الإنسان و شهاده الأنبياء.
23. منابع القدره في الدوله الإسلاميه.
24. فدك. كه به نام نقش تاريخي وسياسي فدك ترجمه شده است.
25. حلقات در سه سطح كه هم اكنون در برخي از حوزهها كتاب درسي است.
ما شهادت اين فقيه مجاهد و متفكر بزرگ جهان تشيع وخواهر دانشمند و مجاهدش (بنت الهدي) را به جهان اسلام و به پيشگاه امام زمان و نايب الامام تسليت ميگوييم.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.