-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حاجيه خانم نصرت بيگم امين كه بود؟
او به حق افتخاري براي زنان ايراني و زنان مسلمان جهان بود.
او در نخستين شب ماه مبارك رمضان سال 1403 هـ .ق به لقاءالله پيوست. حاجيه خانم نصرت بيگم امين 1310 هـ . ق ديده به جهان گشود، در 14 سالگي به خاطر استعداد سرشار، معلم در رشته علوم ديني بود. در 15 سالگي با پسر عموي خود ازدواج كرد و در 20 سالگي به مراتب برجتسهاي از علوم ديني رسيد.
او در فلسفه و عرفان و همچنين فقه و اصول و تفسير وادبيات عرب صاحب نظر بود. قسمت مهمي از تحصيلات خود را از محضر مرحوم آيه الله مير سيد علي نجف آبادي استفاده كرد.
اين بانوي عالمة فاضله در سن 40 سالگي از محضر آيات بزرگ آيه الله حاج شيخ عبدالكريم حائري، آيت الله حاج شيخ محمد كاظم شيرازي و آيت الله حاج ميرزا آقا اصطهباناتي به اخذ اجازة اجتهاد نائل آمد.
او آثار ارزندهاي در زمينه هاي مختلف از خود به يادگار گذاشت. از تأليفات اين بانوي نمونه كه معمولاً روي جلد كتابها از نام مستعار« بانوي ايراني» استفاده كرد علاوه بر تفسير قرآن در 15 جلد به نام « مخزن العرفان»، كتاب « مخزن اللئالي» يا « سير و سلوك»،كتاب « معاد و آخرين سير بشر» « اخلاق و راه سعادت بشر»،« روش خوشبختي »، « اربعين هاشميه» و «جامع الشتات» را ميتوان نام برد.
از آثار ارزنده او تأسيس نخستين مدرسه علميه خواهران در اصفهان به نام « مكتب فاطمه» در سال 1344 هجري شمسي بود. او در اين محل به تدريس علوم مختلف اسلامي پرداخت و طلاب با فضيلتي از جامعه زنان گرد او را گرفته و دستاوردهاي پر ارزشي به جامعه اسلامي تحويل داد.
خداوند روح پاكش را با بزرگ بانوي اسلام « فاطمه زهرا (ع)» محشور گرداند و از درياي كرمش سهم وافر نصيب او و پيوندگان راهش كند.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.