-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7472)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1552)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1468)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1436)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1119)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1057)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(896)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(860)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(859)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت ديدگاه تورات و قرآن در مورد ابراهيم (ع) چگونه است؟
ابراهيم خليل الرحمن از نظر قرآن از پيامبران اولو العزمي است كه در راه مبارزه با بت پرستي و بشر پرستي ثابت و استوار بوده است، وي از پيامبراني است كه رسالت وي با كتاب و شريعت همراه ميباشد و تمام ملتهاي جهان نسبت به اين شخصيت احترام زيادي قائلند. اكنون بايد ديد كه تورات سيماي اين مرد بزرگ جهان را چگونه ترسيم ميكند.
تورات، ابراهيم را چنين معرفي ميكند: ابراهيم در مجلس فرعون «ساره» را كه همسر وي بود، خواهر خود معرفي كرد، فرعون شيفته زيبايي ساره گرديد، او را به خانه خود برد، و ابراهيم را به خاطر ساره مورد انعام قرار داد و غلام و كنيز و مقدار زيادي گوسفند و گاو و الاغ و حيوانات ديگر به او بخشيد. وقتي فرعون فهميد ساره زن ابراهيم است نه خواهر وي، به ابراهيم گفت: چرا نگفتي كه او خواهر من نيست و همسر من است و مرا از جريان آگاه نساختي؟ چرا گفتي او خواهر من ميباشد تا من او را به همسري نگيرم در اين موقع فرعون ساره را به ابراهيم باز گرداند. اين سيماي ابراهيم است در تورات،(تورات، سفر تكوين، فصل 12).
ايا فردي كه نسبت به ناموس خود تا اين حد بي توجه باشد ميتواند سرآمد پيامبران باشد. آيا صحيح است كه بگوييم وي از ترس فرعون، او را خواهر خود معرفي كرد و اگر همسر خود معرفي ميكرد، ممكن بود به خاطر تصاحب همسر زيبايش مورد سوء قصد قرار گيرد. قرآن مقام ابراهيم را بالاتر از آن ميداند كه از جباري به اندازهاي بترسد كه همسر خود را خواهر خويش معرفي كند از اين جهت در قرآن مجيد از اين داستان افسانهاي خبري نيست، بلكه قرآن سيماي او را با صفات عالي انساني كه در هيچ پيامبري جز خاتم پيامبران نميتوان يافت ترسيم كرده است.
سيماي ابراهيم (ع) در قرآن:
1- او «امام» و پيشواي انسانها است: «اِني جاعِلُكَ لِلناسِ إِماماً». بقره/124
2- او از «صالحان» و پاكان است: «فِي الآخِرَهِ لَمِنَ الصالِحينَ». بقره/130
3- او «حنيف» و يكتا پرست است. «وَ لكِن كانَ حَنيفاً» آل عمران/67
4- او «مسلم» و تسليم در برابر خدا است. «وَ لكِن كانَ حَنيفاً مُسلِماً» آل عمران/67
5- او «موقن و داراي يقين كامل بود. «وَ لِيَكُونَ مِنَ المُوقِنينَ» انفال/65
6- او «اواه» و فرد خدا ترس بود. «إِنَ إِبراهيمَ لأَواهٌ» توبه/114
7- او «حليم» و بردبار است. «إِنَ إِبراهيمَ لَأَواهٌ حَليمٌ» توبه/114
8- او «منيب» و مطيع است. «إِنَ إِبراهيمَ لَحَليمٌ أَواهٌ مُنيبٌ» هود/75
9- او به تنهايي امت بود. «إِنَ إِبراهيمَ كانَ أُمَة» نحل/120
10- او «قانت» و فرد عابد بود. «إِنَ إِبراهيمَ كانَ أُمَةً قانِتاً» نحل/120
11- او «شاكر» و سپاسگزار بود. «شاكِراً لأَنعُمِهِ» نحل/121
12- او «مؤمن» و فرد با ايمان بود. «إِنَهُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنينَ» صافات/110
13- او «مصطفي» و برگزيده خدا است. «لَمِنَ المُصطَفَينِ» ص/47
14- او «خير» و نيكوكار بود. «لِمَنِ المُصطَفَينِ الاَخيارِ» ص/47
15- او داراي قلب سليم بود. «إِذ جاءَ رَبَهُ بِقَلبٍ سَلِيمٍ» صافات/84 هر يك از اين صفات ميتواند روشنگر مقام بزرگ و روحيه پاك و ايمان و اخلاص او باشد آيا شايسته است به چنين مردي كه خدا او را با چنين صفاتي ياد كرده است نسبت بي اعتنايي درباره همسر بدهيم. ابراهيم شخصيتي است كه ملكوت آسمانها را با ديده دل مشاهده كرده است آنجا كه ميفرمايد: «وَ كَذلِكَ نُرِيَ إِبراهيمَ مَلَكُوتَ السَمواتِ» انعام/75 [واقعيت آسمانها را به ابراهيم نشان داديم]. آيا بر چنين شخصيتي صحيح است كه از جهت ترس، به شنيعترين كار زشت تن بدهد و همسر خود را خواهر خويش معرفي كند؟ مردي كه يك تنه با قدرت ستمگر زمان خود (نمرود) ميجنگد و بي پروا تمام بتها را ميشكند و در برابر هيئت داوران با نيرومندترين منطق بر عقيده خود استدلال ميكند و سرانجام وارد آتش ميشود و از عقيده خود دست بر نميدارد، هرگز از فرعون نميترسد ان هم بي جهت. قرآن قدرت روحي او را در كوبيدن و شكستن بتهاي بتكده چنين بيان ميكند. «فَزاغَ إِلي آلِهَتِهِم فَقالَ أَلا تَأكُلُونَ* ما لَكُم لا تَنطِقُونَ* فَراغَ عَلَيهِم ضَرباً بِاليَمينَ* فَأَقبَلُوا إِلَيه يَزِفُونَ*… » صافات/99-91 [به طور پنهاني نزد معبودهاي آنان رفت و گفت: چرا نميخوريد، چه شده است كه سخن نميگوييد، سپس ضربتي بر آنها نهاد، بت پرستان به سوي او آمدند، او گفت چرا بتهايي را كه ميتراشيد ميپرستيد در صورتي كه خدا بتهايي را كه مصنوع شماست آفريده است گفتند: براي او جايي بسازيد و در ميان آتش بيفكنيد؛ خواستند درباره او نيرنگي بكار برند ما آنها را كوچك قرار داديم. ابراهيم گفت: من بسوي خدايم ميروم] … . در فداكاري او در راه خدا همين بس كه حاضر شد فرزند خود اسماعيل را در راه خدا ذبح كند. (صافات/107-102).

: آية الله جعفر سبحاني
رسالت جهاني پيامبران و برهان رسالت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.