-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1313)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(851)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(656)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42086 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جابر بن عبدالله چگونه به چنان مقام بلند علمي و معنوي رسيد؟
رسيدن به چنين مقام علمي و معنوي به اين سادگي مقدور نيست و مستلزم كوششها و زحمات پيگير و طاقت فرسا است، و اگر جابر به چنين رتبهاي رسيده بود، در پرتو شور و علاقة فوقالعادة او به كسب حقايق و معارف اسلام و نيز در ساية كوششهاي خستگي ناپذير وي در اين راه بود، او نه تنها در زمان حيات رسول خدا در حفظ و نقل احاديث آن حضرت از پاي نمينشست، بلكه پس از رحلت آن حضرت نيز در نقل احاديث و آثار گرانبهاي اسلام از طريق صحابه، كوشش ميكرد، و اگر ميشنيد شخصي حديثي را از پيامبر (ص) شنيده است كه به گوش او نخورده، به هر قيمتي بود آن شخص را پيدا ميكرد تا حديث مورد نظر را بدون واسطه از او بشنود، و گاهي به همين منظور رنجسفرهاي طولاني را برخود هموار ميساخت. ذيلا دو نمونه جالب از سفرهاي جابر بخاطر شنيدن حديث، از نظر خوانندگان محترم ميگذرد:
1ـ جابر مي گويد: شنيده بودم كه «عبد الله انيس» حديثي درباب قصاص از پيامبر اسلام (ص) شنيده است و اين شخص در شام اقامت دارد، براي شنيدن اين حديث، شتري خريدم و بار سفر را بستم و به سوي شام حركت كردم، پس از يك ماه طي مسافت، به شام وارد شدم و به در خانة «عبد الله انيس» رسيدم، به در بان گفتم:
به عبدالله بگو جابر بر در خانه ايستاده است، گفت: جابر بن عبدالله؟
گفتم: بلي
دربان وارد خانه شد، طولي نكشيد «عبدالله» با شتاب بيرون آمد و يكديگر را در آغوش كشيديم، آنگاه گفتم:
شنيدهام حديثي درباب قصاص از پيامبر اسلام (ص) شنيدهاي، ترسيدم من بميرم يا تو از دنيا بروي، و اين حديث را نتوانم از شما بشنوم، اينك براي شنيدن آن آمدهام!
عبدالله گفت:
پيامبر فرمود: «خداوند روز رستاخيز مردم را عريان و برهنه به محشر ميآورد، آنگاه با صداي رسا كه همه آن را بشنوند، خطاب ميكند كه: منم ديان، منم مالك، هر كس از دوزخيان كه حقي به گردن كسي از بهشتيان دارد، نبايد وارد جهنم گردد مگر بعد از آنكه حق او را از وي بازستانم.
و هر اهل بهشتي كه حقي به گردن كسي از دوزخيان دارد، نبايد وارد بهشت بشود، مگر پس از آنكه حق او را از وي بازستانم اگر چه اين حق، يك سيلي بيمورد و ظالمانه باشد!».
عبدالله ميگويد: عرض كرديم: اين امر چگونه ممكن است در حالي كه خودتان ميفرمائيد آن روز مردم برهنه و عريان به محشر ميآيند و در آنجا چيزي همراه نخواهند داشت تا حق مردم را پس بدهند؟!
حضرت فرمود: در آنجا قصاص با اعمال خوب و بد خواهد بود (از اعمال خوب انسان به صاحب حق ميدهند و اگر اعمال خوبي نداشته باشد، از اعمال بد صاحب حق به پاي او حساب ميكنند) (حياةالصحابه /3/696)
2 ـ مسلمه بن مخلد ميگويد: روزي در مصر در منزل خود بودم، دربان وارد شد و گفت: عرب شتر سواري بر در خانه ايستاده و اجازة ملاقات ميخواهد، از وي پرسيدم كيستي؟ پاسخ داد: جابر بن عبدالله انصاري.
مسلمه ميگويد: سر از پنجره بيرون آورده گفتم: من پائين بيايم يا شما بالا ميآئيد؟
گفت: نه شما بيائيد و نه من ميآيم، شنيدهام حديثي در فضيلت پرده پوشي بر عيب مسلمانان، از پيامبر نقل ميكني، آمدهام آن را بشنوم!
گفتم: رسول خدا فرمود: «هر كس عيب شخصي مؤمني را بپوشاند مثل اين است كه زنده به گوري را از مرگ نجات داده است» (حياة الصحابه /3/698)
احاديثي كه جابر از پيامبر اسلام (ص) و خاندان رسالت، نقل كرده، منحصر به اينها نيست بلكه او به حكم اينكه در مواقع مختلف از محضر پيامبر (ص) استفاده ميكرد، و نيز در اغلب جنگها در ركاب پيامبر (ص) شركت داشت، قسمتهاي قابل توجهي از سيرة رسول خدا را نقل كرده كه در كتب مربوط آمده است
علاوه بر اين، جابر به حكم ارتباط و پيوستگي خاصي كه با خاندان پيامبر داشت، احاديث فراواني ازامامان شيعه روايت كرده است.

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.