-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جهجاه بن سعيد غفاري كه بود و چگونه نام او در تفسير سوره منافقون آمده است؟
اواخر سال ششم هجري و ماه ذيقعده بود، پيامبر اسلام (ص) به قصد زيارت كعبه (عمره) ـ و نه به قصد جنگ ـ به سوي مكه حركت كرد، عدة كثيري از مسلمانان مهاجر و انصار و مردم اطراف مدينه، در ركاب پيامبر رهسپار شدند.
پيامبر از همان آغاز سفر، نگران بود كه قريش مانع از ورود آنان به مكه شوند يا دست به جنگ بزنند، حدس پيامبر درست بود زيرا با وجود آنكه در نزديكيهاي مكه، پيامبر و عموم مسلمانان احرام بستند (و اين خود نشان ميداد كه فقط قصد زيارت كعبه را دارند) گزارش رسيد كه قريش از كوچك و بزرگ مسلح و آماده جنگ شده و تا منطقة «ذيطوي» پيشروي كردهاند تا راه را بر پيامبر ببندند.
پيامبر ناگزير مسير خود را عوض كرد و از بيراهه به سوي مكه حركت نمود و در نزديكيهاي مكه در دامنة «حديبيه» اردو زد.
چندين پيك ميان پيامبر و قريش رد و بدل شد و حضرت كوشش كرد آنان را قانع سازد كه به قصد انجام عمره آمده است و نظر جنگ ندارد، ولي قريش با لجاجت و يك دندگي عجيبي پيغام دادند كه اجازة ورود به مكه نخواهند داد و با تمام قدرت ايستادگي خواهند نمود
آخرين پيكي كه پيام رسول خدا را به قريش رساند، «عثمان بنعفان» بود، پس از آنكه عثمان پيام رسول خدا مبني بر عزم زيارت كعبه و بازگشت به مدينه را به اطلاع قريش رساند، قريش او را بازداشت كردند و اجازة بازگشت ندادند.
با تأخير مراجعت عثمان، شايع شد كه عثمان بدست قريش كشته شده است. پيامبر (ص) از اين موضوع سخت ناراحت شد و تصميم به جنگ با بت پرستان قريش گرفت و بدين منظور پيماني از ياران خود گرفت، پيماني به منظور جانبازي و فداكاري در راه خدا.
اين پيمان كه بعدها در تاريخ اسلام بنام «بيعت رضوان» معروف گرديد، زير درختي صورت گرفت و مسلمانان با پيامبر پيمان بستند تا با دشمن بجنگند و از ميدان جنگ فرار نكنند (سيرة ابن هشام /3/320 ـ 330)
خداوند در مورد اين پيمان ميفرمايد:
«كساني كه با تو بيعت ميكنند، در واقع با خدا پيمان ميبندند و دست خدا بالاتر از دست آنانست، هر كس نقض بيعت كند به ضرر خويش اقدام مينمايد، و هر كس به پيماني كه با خدا بسته، وفادار بماند، خداوند پاداشي بزرگ به او عطا خواهد كرد» (فتح /10)
«خدا از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند، راضي گشت، خدا از آنچه در دلهاي آنان بود، آگاه شد و به (دلهاي) آنان آرامش بخشيد و پاداش آنان را فتحي نزديك قرار داد». (فتح /19)
يكي از چهرههاي درخشاني كه آن روز زير درخت، پيمان جهاد و جانبازي با پيامبر بست، «جهجاه بن سعيد» بود. (الاصابه /1/254)
او در جنگ «مريسيع» (جنگ مسلمانان با قبيلة بني المصطلق) نيز در ركاب پيامبر اسلام شركت نموده بود و به واسطة مشاجرهاي كه با يكي از منافقان داشت، نام او براي نخستين بار در تاريخ اسلام در تفسير سورة «منافقون» به ميان آمده است.

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.