-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42119 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيت الله ميرزا هاشم آملي كيست؟
آيت الله آملي در سال 1322 هجري قمري در «لاريجان» آمل ديده به جهان گشود، و در همانجا مقدمات را فراگرفت، سپس در سال 1335 هجري قمري كه سيزده بهار از عمر شريف او گذشته بود، زادگاه خود را به عزم تحصيل در تهران ترك گفت، و در اقامت ده ساله خود در اين مركز، پس از فراگيري شرح لمعه و قوانين، توانست سطوح عالي را از اساتيد مبرز وقت مانند مرحوم ميرزا محمد رضا فقيه لاريجاني و سيد محمد تنكابني و ميرزا يدالله نظر پاك فرا گيرد.
در سال 1345 براي تكميل معلومات رهسپار حوزه علميه قم شد، تا از محضر آيات بزرگ و اسطوانههاي فقه بهره مند شود، از اين جهت تا سال 1351 هجري قمري در اين مركز اقامت گزيد، و از دروس شخصيتهايي مانند: آية الله يثربي كاشاني (1310ـ 1379) و آية الله حجت ( 1310ـ 1372) و مؤسس حوزه علميه قم آية الله حائري (1274 ـ 1355) بهره مند گرديد.
حوزه علميه قم در آن روز ها حوزه جواني بود، هر چند شخصيتهاي بزرگي در آنجا تدريس كرده و گروهي را پرورش ميدادند، ولي قِدْمَت حوزه علميه نجف اشرف، و حضور اعلام و بزرگاني مانند آية الله نائيني (1374ـ 1355) و آية الله ضياء الدين عراقي (1289ـ 1361) و آية الله اصفهاني (1284ـ 1365) جاذبه ديگري داشت. بالأخص استبداد رضا خاني در آن روز به حد اعلي رسيده و پيوسته مزاحم طلاب و فضلاي حوزه بود، از اين جهت مرحوم آقاي آملي، حوزه قم را به قصد اقامت در نجف و استفاده از آن عالمان بزرگ، ترك گفت و از سال 1351 تا سال 1381 در جوار امير مؤمنان (باب علم النبي) رحل اقامت افكند. و از دروس شخصيتهاي نامبرده كه پي افكنان علوم، و محققان بزرگي در فقه و اصول بودند، بهره گرفت، و بيش از همه در درس مرحوم آية الله ضياء عراقي ـ قدس سره ـ حاضر شد، و از تلاميذ به نام او به شمار رفت.
در سال 1370مرحوم آملي، حوزه درس داشت و گروهي را در فقه و اصول تربيت ميكرد، و نخستين اثر او به نام «بدايع الأفكار» كه تقرير درسهاي استادش، مرحوم عراقي است، از چاپ در آمده و افكار اساتيد را به خود جلب نموده بود. و استاد بزرگوار حضرت امام ـ قدس سره ـ در نقل آراي مرحوم آقا ضياء الدين عراقي به تقريرات ايشان مراجعه ميكرد و كيفيت ضبط مطالب را ميستود.
او سي سال در اين دانشگاه بزرگ، به تعليم و تعلم پرداخت، ولي سرانجام به خاطر بيماري، و ديدار اقوام در سال 1381 (يك سال پس از فوت زعيم بزرگ مرحوم آيت الله بروجردي) عازم ايران گرديد و بنا به درخواست گروهي از فضلا و آمادگي حوزه علميّه قم براي بهره گيري از وجود پر فيض او، در قم اقامت گزيد، و لحظهاي از افاده و ارشاد باز نايستاد، و در اعياد و مناسبتها كه به حضور وي ميرسيدم، مسأله فقه و فقاهت شيعه را مطرح ميكرد، و ادامه اين راه و تخصصي كردن اين رشته را، زياد سفارش ميفرمود.
از آية الله آملي آثار فراواني به جاي مانده، شايسته است بيت رفيع ايشان، و فرزندان گرانقدر و فاضلش در طبع و نشر آنها بكوشند، و اخيراً فاضل محقق جناب آقاي اسماعيل پورـ دامت بركاته ـ يك دوره اصول فقه از بحثهاي ايشان را به نام «مجمع الأفكار منتشر نموده است.
آية الله آملي برا تربيت فقيه و تدريس فقه ارزش فوق العاده قائل بود، و از مدتها قبل به اين فكر بود كه مدرسهاي براي تربيت فقيه تأسيس كند، يعني آن گروه از جوانان مستعد و باذوق كه مدتي در فقه و اصول كار كردهاند، در اختيار بگيرد و با تأمين زندگي، آنان را در مسير فقاهت قرار دهد، حتي از روز نخست مدرسهاي كه در خيابان بيمارستان فاطميبه نام مدرسه ولي عصر (عج) را تأسيس كرد، تصميم بر اين داشت كه اين مدرسه را به اين واحد اختصاص دهد، و دار الفقاهه كند، امّا «ما كل ما يتمني المرء يدركه» و در عين حال، از اين هدف باز نماند و پيوسته از طريق تدريس، طرف صبح و عصر افراد مبرزي را تربيت كرد كه هم اكنون چشم و چراغ حوزة عليمية قم ميباشند.
آية الله آملي مرد خليق، متواضع، مهربان و بسيار خوش مجلس بود، و در بحث و گفتگو جانب انصاف را از دست نميداد، و از شرائط زمان، دور نبود و ضرورتها را درك ميكرد.
ما اين ضايعه اسفناك را به حضرت بقية الله الأعظم تسليت گفته و همچنين به مراجع و زعماي حوزه علمية قم و رهبر عاليقدر انقلاب و بيت رفيع و بازماندگان و تلاميذ شريف ايشان تسليت ميگوييم. از خداوند عالم براي بازماندگان صبر جميل مسألت داريم.
پيكر آن مرحوم پس از تشييع با عظمتي كه نظير آن در قم كمتر مشاهده شده به آرامگاه ابدي منتقل شد و در حرم مطهر حضرت معصومه (س) جنب مرقد مرحوم شهيد مطهري (ره) به خاك سپرده شد.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.