-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7165)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1307)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(814)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(801)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(666)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(651)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42120 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيت الله اراكي كيست؟
آية الله العظمياراكي در سال 1312 هجري قمري در خاندان علم و تقوا از پدري عالم و دانشمند به نام حاج ميرزا آقاي فراهاني و مادري علويه كه از فرزندان سيد حسين واقف كه در بخش نطنز بارگاهي دارد، ديده به جهان گشود، و به حكم «… البَلد الطّيّبُ يَخْرُجُ نبَاتُهُ بإذنِ رَبِّهِ…» اعراف/58
و ميوة چنين پدر و مادري بايد فرزندي برومند در ميدان تقوا و زهد، فقيهي ژرف نگر در قلمرو علم ودانش باشد.
او مقدمات را نزد مرحوم سيد جعفر در شهرستان اراك آموخت و سطوح عاليه را از مرحوم سلطان العلما كه حاشيه مفصل و گستردهاي بركفايه دارد، فرا گرفت، سعادت آنگاه يار او گشت كه از عمراو فزون از بيست بهار نگذشته بود كه آية الله العظميحائري براي بار دوم از عراق به اراك منتقل گشت و به تأسيس حوزه دست زد و قبلاً نيز در سال 1316 هجري قمري به اراك آمده و تا سال 1324 در آن شهر زيسته و گروهي را پرورش داده بود ولي به عللي اين شهر را ترك گفته و به كربلا منتقل شده بود. اين بار به دعوت علماي اراك وارد اين شهر شد و با اراده آهنين و پشتيباني الطاف الهي نهالهاي علم و دانش را در سرزمين اراك نشاند و تا سال 1340 هجري قمري به آبياري آنها پرداخت ولي تقدير الهي اين بود كه اين حوزه به شهرستان قم كه در بيست و چهار فرسخي تهران قرار دارد، منتقل شود تا علما و دانشمندان از نزديك مراقب جريانهاي سياسي و اجتماعي و آگاه از وظايف خود گردند.
به هنگام انتقال مرحوم آية الله العظميحائري به قم، مرحوم اراكي كه بيست و هشت بهار بيش از عمر او نميگذشت، همراه او به قم منتقل شد و تا 1355 در كنار اين استاد ماند و عاشقانه درسها و بحثهاي او را نگاشت و بيش از همه تلاميذ مؤسس، به تحرير درسهاي او همت گماشت، و در ميان شاگردان بي شمار او كمتر كسي بهاندازه او يعني 23 سال از محضر استاد بهره برد.
مرحوم آية الله العظميحائري در دل خفقان و فشار رضاخاني در سال 1355 در گذشت. آية الله اراكي پس از درگذشت او گمشدة خود را نزد يكي از استوانههاي تقوا و فضيلت و علم و فقاهت حوزه يعني مرحوم آية الله سيد محمد خوانساري (1305ـ 1371 هجري قمري) باز يافت و آنچنان به تقوا و پرهيزكاري و وارستگي او عشق ميورزيد كه سايه به سايه او راه ميرفت و در دروس او حاضر ميگشت و بسان يك شاگرد مطلق در برابر استاد زانو ميزد و برخي از دروس او را به رشته تحرير ميكشيد. شيوه زندگي او با مرحوم خوانساري به گونهاي بود كه توجه همه بزرگان را به خود جلب ميكرد و حقا بايد گفت: در خضوع يك فقيه در برابر فقيهي ديگر الگو بود.
مرحوم آية الله خوانساري در سال 1331 هجري شمسي برابر با 1371 هجري قمري در گذشت خلأئي كه از درگذشت اين فقيه بزرگ پديد آمد، به وسيله ارادتمند صميميو مصاحب فقيهش كاملاً پر شد. شاگردان مرحوم خوانساري دور او جمع شده و از او درخواست كردند كه بحث او را ادامه دهد او نيز به درخواست عاشقان درس خوانساري پاسخ مثبت گفت و قريب سي سال بر كرسي تدريس تكيه كرد و گروهي را در فقه و اصول پرورش داده و كامياب ساخت.
ويژگيهاي مرحوم آيت الله العظمياراكي
1. آيت الله اراكي يك انسان وارسته و كاملاً زاهد بود من كه كيفيت زندگي او را از نزديك ديده بودم كه در حد متوسط بود و او كمتر از سهم امام مصرف ميكرد و با قناعت كامل زندگي ميكرد.
2. او پس از آية الله خوانساري به اقامة نماز جمعه در قم پرداخت و علما و بزرگان در نماز جمعه او حاضر شده و به او اقتدا ميكردند و او نيز با خواندن جملههايي از نهج البلاغه دلها را تكان ميداد و قلوب را متوجه ميساخت
3. در ميان تلاميذ مرحوم آية الله العظميحائري او بيش از همه دروس او را نوشته و خوشبختانه برخي از آثار او به زيور طبع آراسته است.
به خاطر دارم مرحوم امام راحل در سال 1370 هجري قمري موقع تدريس اجتهاد و تقليد، براي آگاهي از افكار استاد بزرگوارش آية الله العظميحائري از آية الله اراكي درخواست كرد كه تقرير بحث اجتهاد و تقليد او را در اختيارش بگذارد و او نيز پاسخ مثبت گفت. مرحوم امام رساله ياد شده را در مدت كمياستنساخ كرد و آرائي كه از استادش در رساله اجتهاد و تقليدش نقل كرده، مستند او تقرير مرحوم آيت الله اراكي است.
براي آگاهي از موقعيت علميايشان، فهرست آثار ايشان را در اينجا ميآوريم:
1. تقريرات بحث مرحوم آية الله سلطان العلماء
2. تقريرات فقه آية الله العظميحائري، شامل طهارت، ارث.
3. تقريرات اصول آية الله العظميحائري (سه دوره)
4. رسالة في الاجتهاد و التقليد (تقرير بحث مرحوم حائري) در ضمن درر الفوائد استادش به چاپ رسيده است.
5. رسالة في الولاية (تقرير بحث مرحوم آية الله حائري) در جلد اول قرآن والعقل به چاپ رسيده است.
6. رساله استفتائات.
7. حاشيه بر عروة الوثقي.
8. توضيح المسائل.
9. مناسك حج.
10. حاشيه بر درر الأُصول مرحوم آية الله حائري.
11. المكاسب المحرمة.
12. كتاب الخيارات.
13. رسالتان في الارث ونفقة الزوجة (از شمارة 4 تا 13 همه به چاپ رسيدهاند)
14. كتاب البيع.
15. كتاب النكاح و الطلاق.
16. شرح مفصل عروة الوثقي، باب طهارت.
17. كتاب الطهارة تقرير بر بحث آية الله العظميسيدمحمد تقي خوانساري.
آيت الله العظمياراكي در ساعت 22 شب سه شنبه در بيمارستان شهيد رجائي درگذشت و پيكر پاك او در تهران و قم، از طريق تمام طبقات، تشييع گرديد، همراهي مردم در تشييع، اين مسأله را ثابت كرد كه هنوز روحانيت اصيل و واقعي در دل مردم جايگاه بلندي دارد. بر پيكر پاك او، وارسته ترين فرد يعني آيت الله بهجت در صحن مطهر نماز گزارد. مجالس فاتحه و ختم از طرف بازماندگان حوزه و مقام معظم رهبري آغاز گشت و دولت يك هفته عزاي عمومياعلام كرد.
ما اين ضايعه را به بقية الله الأعظم عجل الله فرجه و مراجع بزرگ شيعه و علما و دانشمندان حوزههاي علميه بالأخص به مقام معظم رهبري تسليت گفته و از خداي بزرگ براي آن فقيه راحل علوّ درجات در خواست ميكنيم.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.