-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42121 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيت الله سعيدي خراساني كيست؟
مرحوم حاج شيخ محمد صادق كاشمري در آخرين روز از زمستان سال 1312 هـ . ش در قريهاي به نام «فرشته» از توابع «كاشمر» از پدري عالم و واعظي توانمند و پرهيزگار به نام شيخ غلامحسين سعيدي و مادري با فضيلت و تقوا ديده به جهان گشود و ايام طفوليت را تا سن سيزده سالگي در زادگاه خويش گذراند و در محضر پر بار پدرش موفق به خواندن قرآن و حفظ ادعية مأثوره و فرا گرفتن «نصاب الصبيان» و قدري از علم صرف و نحو گرديد. پس از آن همراه برادر بزرگتر شيخ محمد كاظم سعيدي به حوزة علمية كاشمر عزيمت نمود و با كوشش فراوان به تحصيل پرداخت.
مرحوم سعيدي در ضمن تحصيل دروس حوزوي به دروس جديد نيز پرداخت چنانكه خود مينويسد:
«در مدت 10 سال اقامت در حوزه كاشمر موفق به فراگرفتن ادبيات و سطح كامل فقه و اصول و علوم جديد، مانند فيزيك و شيمي و جبر و هندسه و مثلثات و در حدود ديپلم متوسطه و سپس تدريس مكرر ادبيات و علوم جديد شركت و همكاري در كانون مبلغ و دريافت جوايزي از آن كانون گرديدم».
سپس در سال 1334 جهت ادامه تحصيل به نجف اشرف مشرّف ميشود و در بدو ورود در مدرسة مرحوم سيد يزدي اقامت مينمايد و به دنبال يافتن استاد مطلوب و درس مقبول نظر، دروس و اساتيد حوزة علمية نجف را بررسي ميكند، در نهايت درس مرحوم آية الله العظميخويي (قدس سره) نظر ايشان را بيش از ديگران جلب مينمايد و به حلقه درس وي ميپيوندد و در رشته معقول تا حد قابل توجهي از محضر حكيم متألّه مرحوم آقا صدراي بادكوبهاي بهره ميبرد و همزمان با آية الله ميرزا باقر زنجاني و علامه فاني اصفهاني و آية الله سيد عبد الأعلي سبزواري نيز آشنا ميشود و در دروس برخي از آنها نيز شركت مينمايد. و در ضمن تحصيل، خود، در حوزة نجف به تدريس سطوح عاليه نيز ميپردازد و حوزة تدريسش در ميان فضلاي نجف مورد توجه قرار ميگيرد.
سعي و تلاش كامل فقيد سعيد در حوزه علميه نجف بدين منوال ادامه داشت تا اينكه به سال 1343 جهت تجديد ديدار والده و ارحامش به ايران حركت و در كاشمر مورد استقبال با شكوهي قرار ميگيرد و اگر چه وي قصد مراجعت به نجف را داشت، ولي در اثر اصرار آيت الله اماميو نياز مبرم حوزه علميه كاشمر به وجود وي در آنجا ماندگار ميشود. با آمدن وي به كاشمر، حوزة آنجا رونق فراواني مييابد و طلاب زيادي از مراكز و بخشها راهي آن حوزه ميشوند. مرحوم سعيدي از همان اول ضمن تدريس دروس حوزوي، بحث تفسير قرآن را نيز آغاز مينمايد و تا سال 1362 ادامه مييابد و در اين مدت موفق به تدريس يك دوره كامل تفسير قرآن ميگردد.
و در كنار اشتغالات علميبه مصداق «عالم ينتفع الناس من علمه خير من سبعين ألف عابد» خدمات اجتماعي و رسيدگي به امور عامه مسلمين در سطح وسيعي، محقق ميشود. مجموعاً 27 بنا، اعم از مسجد و تكيه با يك نقشه و اسلوب توسط وي ساخته ميشود. تأسيس درمانگاه جواد الأئمه كاشمر و صندوق قرض الحسنه همّت كه هر دو منشأء خدمات عموميبسيار نافعي ميباشند، از جمله اقدامات اجتماعي او در طي اين سالهاست.
آن مرحوم در سال 1362 از كاشمر به سوي مشهد مقدس هجرت نمود و جلسات درس وي در حوزه علميه مشهد نيز مورد توجه قرار گرفت و با همت عالي وي حسينيه و مدرسهاي به نام «الإمام الحسن المجتبي(ع)» در بهترين شكل ساخته شد كه جمعي از طلاب ساعي تحت اشراف وي مشغول به تحصيل گرديدند. فعاليت فقيد سعيد در ابعاد گوناگون همچنان ادامه داشت تا اينكه اخيراً به بيماري صعب و دشواري مبتلا گرديد و تلاش بي وقفة پزشكان محترم و مراقبتهاي ويژه شبانه روزي فرزند برومندش آقاي دكتر جعفر سعيدي، راه به جايي نبرد و سرانجام روز چهارشنبه نوزدهم ذي الحجة 1416 برابر با (19/2/75 ش) اين نفس مطمئنه دعوت حق را لبيك گفت و به دار باقي شتافت و فقدان وي جداً بر حوزههاي علميه ضايعة جبران ناپذيري بود.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.