-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42122 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيت الله صادقي كيست؟
در بامداد چهار شنبه 15 /6/ 75 بار ديگر باد خزان، شاخة پرباري را از پيكر درخت علم و فضيلت جدا ساخت و آن، در گذشت فقيه عاليقدر، مدرس عاليمقام، استاد بزرگوار، آية الله حاج محمد علي صادقي است كه با مرگ خود حوزة علمية اصفهان و مردم آن استان را در غم و اندوه فرو برد. و به دنبال آن، ديگر حوزههاي علمية شيعه كه آن شخصيت را ميشناختند، در غم فرو رفتند، زيرا شخصيتي را از دست دادند كه از نظر علم و دانش، تقوا و وارستگي، اخلاق و حسن سلوك، زبانزد خاص و عام بود.
فقيد سعيد در سال 1307 هـ ش برابر با 1347 هـ . ق در خانوادهاي متديّن ديده به جهان گشود. والد ايشان سيد محمد صادق، مورد احترام همگان بود، ايشان پس از تحصيل مقدمات در سن 17 سالگي به تحصيل علوم ديني روي آورد و در مدرسه صدر از علما و اساتيد آن زمان بهره گرفت. علاقة او به كسب علم و دانش وي را به مهاجرت به سوي نجف اشرف وادار كرد و از محضر اساتيد بزرگ و آيات عظام، مانند آية الله سيد عبد الهادي شيرازي، آية الله سيد محمود شاهرودي و آية الله سيد علي فاني بهرهها گرفت و خوشهها چيد و تا سال 1349 هـ .ش در نجف رحل اقامت افكند، آنگاه احساس وظيفه كرد كه بايد به وطن باز گردد و به مشاغل علميو تبليغي و ديگر خدمات اشتغال ورزد.
او روزها در مدرسه صدر به تدريس فقه و اصول ميپردازد و حوزة درس او در اصفهان، از حوزههاي بسيار مفيد و سودمند بود و شبها نيز در مسجدي كه نماز ميگزارد، مسائل اخلاقي را براي همگان بيان ميكرد.
از ميان آثار به چاپ رسيدة او به سه اثر اشاره ميكنيم:
1. رسالهاي در جبر تفويض.
2. پرتوي از انوار نهج البلاغه.
3.توحيد ذاتي و صفات الهي.
سرانجام اين شخصيت بزرگ پس از مدتي نقاهت و بيماري، نداي الهي را لبيك گفته و رخ در نقاب خاك كشيد و مردم حق شناس و متدين اصفهان با تجليل فراوان پيكر او را در گلزار شهدا نزد قبور علما به خاك سپردند.
: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.