-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7486)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1576)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1472)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1440)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1145)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1077)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(906)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(887)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(863)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(753)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42145 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مبارزه امام علي (ع) در جنگ احزاب با عمرو بن عبدود چگونه صورت گرفت؟
پنج قهرمان به نام هاي: عمرو بن عبدود, عكرمه بن ابيجهل, هيبره بن وهب, نوفل بن عبدالله و ضرار بن الخطاب, لباسجنگ پوشيدند و با غرورمخصوصي در برابر سپاه((بني كنايه)) ايستاده گفتند: آماده نبرد باشيد. سپس اسبان خود را تاخته, از نقطهاي كه پهناي آن تنگتر بود با اسبان خود پريدند. نقطه توقف اين پنج قهرمان كه براي جنگهاي تن به تن آماده بودند, ميان خندق و كوه سلع (مركز سپاه اسلام) بود. از ميان اين پنج نفر, قهرماني كه از نظر جرأت و شجاعت و كارداني شهرت زيادي داشت, جلوتر آمد و رسماً مبارز طلبيد.
پيامبر گراميميفرمود كه يك نفر برخيزد, شرّ اين مرد را از سر مسلمانان قطع كند. اما هيچكس, جز علي بن ابيطالب(ع) آماده مبارزه نبود. پيامبر شمشير خود را به علي داد, عمامه مخصوصي بر سر اوبست و در حق او چنين دعا كرد: خداوندا علي را از هر بدي حفظ بنما, سپس اين آيه را خواند: (( رَبِّ لاتَذَرْني فَرْداً و أنتَ خَيرُ الوارِثين)): بارالها مرا تنها مگذار و تو بهترين وارثي.
علي با سرعت هر چه زيادتر به راه افتاد. در اين لحظه, پيامبر جمله تاريخي خود را گفت: ((بَرَزَالاِيمانُ كُلُّهُ اِلَي الشِّرك كُلِّهِ)): ايمانو كفر به تماميروبروي يكديگرقرارگرفت.
عمرو خواست حريف خود را بشناسد. به علي(ع) گفت: تو كيستي؟ علي(ع) كه به صراحت لهجه معروف بود, گفت: علي فرزند ابوطالب. عمرو گفت: من خون ترا نميريزم, زيرا پدر تو از دوستان ديرينه من بود, من در فكر پسر عمت هستم كه ترا به چه اطمينان به ميدان من فرستاده, من ميتوانم ترا با نوك نيزهام بردارم وميان زمين وآسمان نگهدارم, در حالي كه نه مرده باشي ونه زنده.
علي فرمود: توغصه مرگ مرا مخور, من در دو حالت (كشته شوم يا بكشم). سعادتمند بوده وجايگاه من بهشت است؛ ولي در همه احوال دوزخ انتظار تو راميكشد. عمرو لبخندي زد و گفت: علي! اين تقسيم عادلانه نيست, بهشت و دوزخ هر دو مال تو باشد.
پس از زد و خوردهائي ((عمرو)), شمشير خود را متوجه سرِ علي كرد؛ علي(ع) ضربت او را با سپر مخصوص دفع كرد, با اين حال, شكافي در سر وي پديدآورد, اما او از فرصت استفاده كرد و ضربتي برنده بر پاي حريف وارد ساخته و هر دو يا يك پاي او را بريد و عمرو نقش بر زمين گشت.
وقتي علي شرفياب محضر پيامبر شد, او ارزش ضربت علي را چنين برآورد كرد: ارزش اين فداكاري بالاتر از اعمال امت من است, زيرا در سايه شكست بزرگترين قهرمان كفر, عموم مسلمانان عزيز, و ملت شرك خوار ذليل گرديد.
155----------------------------------------------------

فروغ ابديت- ج2
آيت الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.