-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4217 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر يك نفر با ما لج باشد و بخواهد ما را كتك بزند و دستش به ما نرسد عقده اش را بالاي يكي از خويشان ما خالي كند ما بايد چه كار كنيم با آنطرف دعوا كنيم يا راه حل ديگري را انجام بدهيم؟

وجود حس نو عدوستي و صله رحم را در وجود تو دختر عزيز و گرامي تبريك عرض مي نماييم واما در مورد مسأله اي كه مطرح كرده اي بهتر است با يك روان شناس و مشاور مورد اعتماد در مدرسه يا بيرون از آموزشگاه تماس بگيري تا علل و عوامل لج بازي را ريشه يابي و با تدبير و برنامه ريزي نسبت به حذف و نابودي آن اقدام نماييد. بهترين راه حل و روش حذف زمينه ها و علتهاي لج بازي است. شما دختركم اگر علت يا علتها را مي داني به راحتي مي تواني آنرا از بين ببري وقتي زمينه و عوامل سبب ساز از ميان رفت خود به خود مشكل شما رفع خواهد شد و لج بازي ها تمام خواهد شد ولي اگر زمينه ها برطرف نشد مرتب ادامه پيدا خواهد كرد و شايد در آينده لج بازي براي خودت مشكل آفرين شد. اگر حالا براي اقوام مشكل ساز شده در آينده احتمال دارد با خود شما لج بازي كند و كتك كاري و ...

بنابراين سفارش اكيد مي كنيم با كمك يك مشاور خوب زمينه ها و علت ها را بخشكاني. لازم اين كار مشاوره حضوري است مشاور بايد با مسايل و مشكلات به صورت روشن و واضح آشنا بشود تا بتواند راهنمايي كند ولي به صورت سربسته اي كه شما دختر خوبم مسأله را مطرح كردي نمي توان راه حل و پيشنهادي ارايه كرد. تنها نكته اي كه يادآور مي شويم اين است كه سعي و تلاش شما اين باشد كه علت لج بازي را شناسايي و به مرور از بين ببريد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.