-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4220 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد علل درس خواندن براي دانش آموزان و لزوم آن توضيح بفرماييد. در زمينه هاي مختلف علمي، اجتماعي و سياسي و ... علت لزوم درس خواندن را توضيح دهيد. چون سؤال بسياري از دانش آموزان اين است زيرا كه مي گويند: درس خواندن به چه درد مي خورد؟خوشحال و مسروريم كه تحصيل كرده هاي جامعه درصددند بر آگاهي و سطح بينش خود بيفزايند و با بصيرت و دانش بيشتر به راهنمايي و هدايت نسل جوان و دانش آموزان همت بگمارند. در خصوص اين مسأله كتابهاي زيادي تاكنون نوشته شده يا ترجمه شده است كه در انتها، فهرست تعدادي از آنها را براي شما ذكر مي كنيم تا با مطالعه آنها سطح آگاهي هاي خودتان را بيش از پيش افزايش دهيد.

دوست عزيز اهميت و ارزش دانش بسيار زياد است. و در آيات كريمه قرآن، احاديث و روايات نبوي و امامان معصوم و سخنان بزرگان دين و دانش فراوان به اين مسأله تأكيد شده است حتي آغاز دين اسلام و اولين كلمات وحي به خواندن و دانش توصيه مي كند و معجزه جاويد پيامبر اكرم (ص) كتاب است.

مرحوم شهيد ثاني يك فصل از كتاب منيه المريد (1) را به اهميت و ارزش علم و دانش اختصاص داده است. اگر بطور اجمال بخواهيم درباره ارزش دانش سخن بگوييم شايد بهترين و كوتاهترين سخن را فردوسي گفته باشد:

توانا بود هر كه دانا بود ز دانش دل پير برنا بود

اگر انسان بخواهد به سعادت برسد و پيشرفت مادي و معنوي بكند اولين گام فراگيري است. تا زماني كه انسان مسأله اي را بلد نباشد نمي تواند عمل كند. امروز حتي جزيي ترين كارها نيز بدون علم و آگاهي پيش نمي رود. ورزش و بازي كه در باور عام شايد كار ساده اي باشد نيز علمي است و تيمهايي كه بصورت فني و علمي كار مي كنند موفق اند و آنها كه خودرو بازي مي كنند توفيق ندارند.

سؤال اين است : آيا اگر يك نفر كشاورز با سواد باشد بهتر است يا بي سواد؟ راننده اگر باسواد باشد بهتر است يا بي سواد؟ اگر دنياي متمدن و غرب به پيشرفت و تكنولوژي رسيده، راهي جز تحصيل دانش طي كرده است؟ آيا پيشرفت و ترقي كشور ما راهي جز كسب دانش و فن دارد. درست است كه تحصيل كرده ها بيكار مي مانند اگر بي سواد باشند آيا كار پيدا خواهند كرد؟ مشكل بيكاري تحصيل كرده ها سواد نيست تا بيسوادي آنرا حل كند. علت بي انگيزگي شاگردان بي ارزشي دانش نيست. كار پيدا نكردن تحصيل كرده ها انگيزه تحصيل را كاهش مي دهد. ولي خودشان نيز مي دانند كه هر كاري داشته باشند هر چه قدر باسوادتر باشند موفق ترند. اگر انسان بخواهد به جامعه خدمت كند و راهنماي جامعه باشد آيا با بي سوادي بهتر مي تواند يا با داشتن سواد. اگر سواد داشته باشد وقتي مشكلي مثل همين سؤال پيدا كرد مي تواند بطور كتبي سؤال كند و جواب بگيرد يا به كتابها مراجعه كند و با مطالعه كتاب مشكلات خودش را رفع كند.

توصيه مي كنيم كتابهاي زير را مطالعه بفرماييد.

انسان و ايمان، استاد شهيد مرتضي مطهري، يك فصل در مورد علم و ايمان بحث كرده است.

گفتارهاي تربيتي شهيد باهنر، تعليم و تربيت اسلامي، محسن شكوهي يكتا، تعليم و تربيت در اسلام شهيد مطهري، ده گفتار، شهيد مطهري و ...منابع و مآخذ:

1ـ اين كتاب توسط دكتر سيد محمد باقر حجتي تحت عنوان آدب تعليم و تعلم در اسلام ترجمه شده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.