-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4221 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد ولايت فقيه و نقش ولايت در جامعه اسلامي و لزوم تبعيت از ايشانو نتايج پيروي از ولايت در جامعه توضيح بفرماييد.

ما شيعيان معتقديم كه حاكميت از آن خداست و خداوند متعال خودش در اداره جامعه بطور مستقيم دخالت نمي كند بلكه حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است.

در موقعيتي كه معصوم منصوب از طرف خدا، در اجتماع حكومت نمي كند چه بواسطه جور حاكمان يا عصر غيبت چه بايد كرد؟ آيا مي توان گفت كه حكومت را رها كرده و اداره امور جامعه را به خودشان واگذاريم؟ چنين سخني صحيح نيست چرا كه در جاي خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اي ضرورت دارد در چنين موقعيتي است كه والدين فقيه را با استناد به اصل تنزل تدريجي ضروري مي دانيم.

فقيه جامع الشرايط حجت و نائب امام معصوم در بين مردم است اگر چه فاصله بين امام معصوم با فقيه جامع الشرايط زياد است ولي فقيه جامع الشرايط نزديكترين و شبيه ترين افراد در امرحكومتبر مردم، نسبت به امام است.

خداوند در مرتبه اول حاكميت است پس از او انبياء الهي و پس از آنها معصومين در رتبه سوم قرار دارند، و طبق ديدگاه شيعه، در عصر غيبت ولايت ولي فقيه در مرتبه چهارم از حكومت و حاكميت بر جامعه اسلامي قرار دارد زيرا فقيه جامع الشرائط به امام معصوم نزديكتر است چرا كه حاكم اسلامي بايد واجد صفاتي از قبيل آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، مصالح اجتماعي، و داراي صلاحيت اخلاقي كه ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است باشد، در معصوم تمامي اين شرايط و صفات وجود دارد، فقيه جامع الشرايط بايد همين شرايط را در رتبه پايينتر از امام معصوم داشته باشد تا بتواند بر مردم ولايت داشته باشد و ولايت او مشروع باشد.

يعني بايد داراي ملكه فقاهت و اجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي بهتر از ديگران بشناسد و نيز بايد داراي ملكه تقوي و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداي مسائل شخصي و گروهي نكند و همچنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد شياطين نتوانند او را فريب داده و از مسير عدل منحرف كنند.

علاوه بر آنچه گفته شد، در روايات ائمه معصومين (ع) و در توضيحاتشان به علماء، به صراحت آمده است كه در عصر غيبت، بايد به فقيهان جامع الشرايط رجوع كنند و دستورات آنها را رعايت نموده و رد نكنند چرا كه رد دستور آنها رد دستور امام معصوم، و در نتيجه رد دستور خدا و اين كار شرك است.

براي آگاهي بيشتر از مضمون اين روايات مي توانيد به كتاب شريف اصول كافي ج1 ص67 و كتاب كمال الدين ج2، ص483 مراجعه فرماييد.

نتيجه: چرا بايد فقيه بر جامعه اسلامي ولايت داشته باشد؟ زيرا فقيه جامع الشرايط نزديكترين و شبيه ترين افراد به معصوم در عرصه حكومت داراي و حاكميت بر جامعه اسلامي مي باشد، مضافاً به اينكه امامان معصوم در رواياتشان به اين امر تصريح كرده اند.منابع و مآخذ:

پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح

پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، آيت الله مصباح

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.