-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(837)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42238 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا شيعه به ام المومنين عايشه تهمت مي زند؟
شيعيان بر اين باورند كه انبياي الهي از همه عيب ها و نقص ها پاك و مبري هستند,حال اين عيب و نـقص به خودشان برگردد (مثل عيب و نقص اخلاقي , جسمي و عقلي ) و يابه امور مربوط به آنها, ولـي خـارج از وجود آنان , مانند پستي پدران و ناپاكي مادران و همسرانشان باشد. بنابراين , از نظر بـحـثـهاي كلامي و اعتقادي , ممكن است همسر پيامبر كافر باشد (همچنان كه همسران حضرت لوط و نوح چنين بودند)(1) ولي ممكن نيست زناكار و ناپاك باشد, زيرا چنين امري موجب مي شود از چـشـم خـلـق افـتـاده و دلهاي مردم به سوي آنان متمايل نشود و كسي گفتار و كردار آنان را نپذيرد.مفسر و فيلسوف بزرگ عالم تشيع , علامه طباطبايي مي فرمايد: آلوده بودن خانواده پيامبر بـه فـحـشا, موجب نفرت دلها از فرستاده خدا مي باشد, بنابراين لازم است خداوند تبارك و تعالي سـاحـت هـمـسـران پيامبر را از آلودگي به زنا و فحشا در امان نگه دارد و گرنه دعوت الهي لغو مـي بـاشد, با چنين برهان عقلي , نه تنها عفت ظاهري همسران پيامبران ثابت مي شود, بلكه عفت واقـعـي آنـان هـرچـنـد مـردم بر آن آگاه نباشندنيز اثبات مي شود.(2)عقيده شيعه در خصوص هـمـسران پيامبر گرامي اسلام (ص ) همان نظر قرآن است كه اهل حديث و تاريخ بر آن اتفاق نظر دارنـد و هـر كـس غير آن را به شيعه نسبت دهد, بي گمان به خطا رفته است . بنابراين , همسران پـيامبر(ص ) مادران مومنان اند و از جهت همسري پيامبر(ص ) احترام و تكريم آنان لازم و ازدواج با آنـان پس از رحلت پيامبر(ص ) حرام است و اين مقتضاي آيات شريفه قرآني است .(3) اما درباره ام المومنين عايشه بايدگفت : وي گرچه راوي حديث و نسبت به علم فقه آگاه بوده است , ولي بر پـيامبر(ص )جسور و جرات مند بوده است , چنانچه در سيره حلبي , جلد 3, صفحه 293 آمده است كـه پس از فتح مكه رو به پيامبر(ص ) كرد و گفت : ((تو كه گمان داري فرستاده خدا هستي ,چرا عـدالـت نـمي ورزي )).(4) همچنين شيعه معتقد است عايشه به واسطه خروج بر امام علي (ع ) به بهانه قتل خليفه سوم (در حالي كه خود يكي از مشوقين اصلي آن بود),(5) معصيت كار و خطاكار اسـت , چـنـانـچه باور معتزله نيز همين گونه است , جز اينكه آنان معتقدند وي به واسطه اقرار و اعتراف به اين عمل و توبه از آن خود را ازهلاكت و ضلالت رهايي بخشيده است .(6)بنابراين , شيعه هـيـچ گـونـه تهمت و سخن ناروايي را درباره ام المومنين عايشه روانمي دارد. افزون بر اينكه بر خـلاف اهـل تسنن كه داستان افك را مربوط به عايشه مي دانند و حكم برائت او را توسط قرآن در هـمـيـن زمـينه تفسير مي كنند,(7) شيعه آن را متوجه ماريه قبطيه شمرده و برائت وي را توسط قرآن و تحقيق اميرالمومنين (ع )ثابت شده مي دانند.(8)

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- تحريم / 10.2- تفسير الميزان , علامه طباطبائي , ج 15, ص 102.3- احزاب / 6.4- اعيان الشيعه , سـيد محسن امين , ج 1, ص 120.5- شرح نهج البلاغه , ابن ابي الحديد, ج 13, ص 77.6- شرح نهج البلاغه , ابن ابي الحديد, ج 13, ص 77.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.