-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42251 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظريه ابن ابي‎الحديد در مورد عملكرد عثمان چيست؟
اندكي از اخبار عثمان بن عفان: سومين شخصي از آن قوم كه به خلافت رسيدند، عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف است كه كنية او ابوعمرو است و مادر او اروي دختر كريز بن ربيعة بن حنين بن عبدشمس است. پس از پايان گرفتن شوري و تثبيت زمامداري براي او، مردم با او بيعت كردند. فراستي كه عمر دربارة او به كار برده بود، مطابق واقع گشت.
زيرا او گردنهاي مردم را زير پاي بني‎اميّه گذاشت، شهرها را در اختيار آنان نهاده و اراضي را به آنان سپرد. افريقا در زمان او فتح شد، همة خمس آنجا را گرفت و به مروان بخشيد... عبدالله بن خالد‎بن اسيد صله‎اي از عثمان خواست، عثمان چهارصدهزار درهم به او داد. حكم‎بن‎العاص را با اينكه پيامبر اكرم(ص) تبعيد كرده بود، برگرداند و ابوبكر و عمر او را برنگردانده بودند و سپس صدهزار درهم به او بخشيد. رسول خدا(ص) محلي از بازار مدينه را كه مهزور ناميده مي‎شد به مسلمانان واگذار فرموده بود. عثمان آن را به حارث‎بن الحكم برادر مروان‎بن الحكم اختصاص داد. فدك را در اختصاص مروان گذاشت. فاطمه(س) پس از وفات پدر بزرگوارش رسول خدا(ص) آن را گاهي به عنوان ميراث و گاهي به عنوان بخشش مطالبه كرد.
عثمان براي چراگاههاي اطراف مدينه حدودي براي چارپايان همة مسلمانان مقرر داشت، مگر بني‎اميه. همة آنچه را كه خداوند در فتح افريقا در مغرب، نصيب مسلمين فرمود [از طرابلس غربي تا طنجه، به عبدالله بن ابي سرح داد] بدون اينكه احدي از مسلمين را در آن شريك بدارد. و در همان روز كه به مروان‎بن الحكم صدهزار از بيت‎المال داد دويستهزار هم از بيت‎المال به ابوسفيان بن حرب داد كه دخترش ام‎ابان را به او تزويج كرده بود، زيد بن ارقم با كليدهاي بيت‎المال به دست، نزد عثمان آمد و آنها را در مقابل عثمان قرار داد و گريه كرد، عثمان گفت: گريه مي‎كني كه من صلة رحم كرده‎ام؟ زيدبن‎ارقم گفت: نه، براي آن گريه نمي‎كنم، ولي براي آن گريه مي‎كنم كه تو اين مال را عوض آن مالي كه در زمان رسول خدا(ص) در راه خدا خرج كردي، اخذ نمودي. سوگند به خدا، اگر به مروان صد درهم هم مي‎دادي، باز براي او زياد بود، عثمان گفت: اي پسر ارقم كليدها را بينداز زمين، ما براي اين كليدها كسي غير از تو را پيدا خواهيم كرد.
ابوموسي اموال فروان [يا پرقيمتي] را از عراق آورد و همة آنها را در ميان بني‎اميه تقسيم كرد و دخترش را به حارث بن‎ابي‎الحكم تزويج كرد و صدهزار از بيت‎المال نيز به او داد بعد از آنكه زيدبن‎ارقم را از خزانه‎داري بركنار كرده بود. به اين قضايا امور ديگري اضافه شد كه مسلمانان به او بدبين شدند مانند تبعيد ابي‎ذر رحمة الله عليه به ربذه و عبدالله بن مسعود را به قدري زد كه دنده‎هايش شكست و كنار رفتن او از راه عمر در اقامة حدود و برگرداندن آنچه كه به ظلم گرفته مي‎شد و مانع شدن از دستهاي تجاوزگر و كساني كه خود را براي مديريت سياسي رعيت نصب مي‎نمودند! و در پايان كارنامه‎اي از عثمان پيدا كردند كه به معاويه نوشته و در آن، دستور به كشتن گروهي از مسلمانان داده بود و گروه كثيري از مدينه با گروهي كه از مصر آمده بودند نزد او كه حوادثي را كه به وجود آورده است براي او بشمارند، او را كشتند.
اصحاب ما (معتزله) از انتقاداتي كه به عثمان شده است، پاسخ‎هايي داده‎اند كه مشهور و در كتب آنها ذكر شده است. آنچه را كه ما مي‎گوييم اين است كه اگرچه كارهايي كه عثمان كرده بود، حوادث ناروايي بود، ولي به آن درجه نرسيده بود كه خون او را مباح كند. براي آن مردم واجب بود كه اگر توانايي اصلاحش را در آن امور نداشتند، او را از خلافت بركنار كنند و در كشتنش شتاب‎زده نشوند. و اميرالمؤمنين (علي بن ابيطالب) بي‎گناه‎ترين و بري‎ترين مردم از خون عثمان بود و در موارد فراواني به اين برائت تصريح فرموده است. از آن جمله سخن آن حضرت است كه فرمود: «سوگند به خدا، نه عثمان را كشته‎ام و نه انبوه مردم را به او شورانده‎ام» و درست فرموده است آن حضرت(ص).

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 26
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.