-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4226 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توانيم در زندگي موفق شويم؟

اگر بصورت كلي بخواهيم به اين سؤال بپردازيم شايد بتوان گفت: انساني كه استعداد و توان خويش را و نيازهاي خود را دريابد و بشناسد و به علاقه خود هم آگاهي داشته و بر اساس علاقه و استعداد با اعتماد به نفس و آرامشي كه در گرو ايمان و باورهاي قلبي آن را بدست مي آورد، و با جديت و تلاش در جهت اهداف خود گام بردارد و استقامت و پشتكار داشته باشد، موفق خواهد بود، بنابراين در ديد كلي عوامل موفقيت هم به جهت تعدد و هم به جهت تنوع بسيار است ضمن تشكر از ارتباط شما با مؤسسه و اميد استمرار اين ارتباط به شما پيشنهاد مي شود كتب تراجم كه شرح حال مردان موفق كه بيانگر رمز پيروزي ها و شكست هاي خود را به عنوان بهترين تحفه هاي هدايت به آيندگان تقديم داشته اند و نيز كلمات قصار و حكمت آميز مولاي متقيان و سائر معصومين را در برنامه مطالعاتي خود قرار دهيد و توجه داشته باشيد كه سر اصلي همه موفقيتها نيت پاك و صادق است كه به همراه تلاش و جديت ابواب رحمت و توفيقات الهي را مي گشايد و چشم انسان را به آنچه بايد بكند بينا قرار مي دهد و عوامل توفيق و راه و طريق آن را براي انسان آشكار مي سازد و نشانه داشتن چنين صداقت و جديتي عمل نمودن به دانسته هاي يقيني خود است (من عمل ما علم يعلمه الله علم ما لم يعلم) كه پيامبر فرمودند: اگر به آنچه مي دانيد عمل كنيد خداوند به شما مي آموزد آنچه را نمي دانيد و نيز معلوم مي گردد علت محروميتها و عدم توفيقها به جهت زير پا نهادن دانسته هاي خود است. اميد است از رهروان موفق و واصلان به سعادت باشيد. انشاء اللهمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.