-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1340)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(825)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(577)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42291 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اينكه خداوند مي دانست حضرت عيسي مردم را به پرستش از خودش دعوت نكرده چرا از عيسي سيوال كرد ؟
به مرور زمان و به دلايل مختلف ؛ از جمله نحوه تولد و سخن گفتن حضرت عيسي ( ع ) در بدوتولد و معجزه هاي خارق العاده ديگر ( مثل زنده نمودن مردگان به اذن خدا ) و ...موجب شد كه انحرافاتي توسط مريدان كوتاه فكر و معاندان به وجود آيد،به طوري كه گروهي از آنان اقدام به پرستش آن حضرت و مادرش حضرت مريم كردند و ديگران را نيز به اين عمل تشويق نمودند تا جايي كه مكتب يكتاپرستي آن حضرت را به انحراف كشيدند و اين انحراف تاكنون نيز ادامه دارد و در آيات مورد بحث ، خداوند سبحان به جاي آن كه خود ادعاي واهي مسيحيان را تكذيب نمايد و حضرت عيسي ( ع ) را از اين تهمت بزرگ تبريه كند، به شيوه پرسش و پاسخ ( استفهام انكاري ) از آن حضرت سوال مي فرمايد كه آيا تو چنين مطلبي را ادعا نموده اي ؟ و او با زبان خود، حقيقت و واقعيت را براي مردم بيان مي كند كه چنين نيست . اين گونه بيان مطلب ،تاثير بيشتري در هدايت مريدان و روشن شدن حقيقت و واقعيت براي مردم دارد و توضيحات اضافه اي كه پس از انكار ادعاي مريدان توسط آن حضرت بيان مي شود، مردم را از گمراهي خارج كرده و به سوي نور هدايت سوق ميدهد؛ چنان كه آن حضرت در پاسخ مي فرمايد : ( ( تو منزهي ، مرا نرسد كه [ درباره خويشتن ] چيزي را كه حق من [ و در حد من ] نيست بگويم ؛ [ چه ] اگرگفته بودم ، تو قطعاً آن را مي دانستي . آنچه در نفس من است تو مي داني و... جز آنچه را به آن فرمان داده اي ، چيزي نگفته ام [ ؛ بلكه گفته ام ] كه ، پروردگارمن و پروردگار خود را عبادت كنيد ) ) . از اين رو هم چنان كه از آيات شريفه استفاده مي شود، خداوند - تبارك و تعالي - از همه چيز آگاه است و هدف ازاين گونه محاوره ها، روشن شدن حقيقت براي مردم است . نظير اين گفت وگورا در سوره ( ( تبارك ) ) مشاهده مي كنيم ؛ آن جا كه ماموران جهنم از اهل دوزخ سوال مي كنند : ( ( مگر مامورين و منذرين الهي براي هدايت و انذار شما نيامده بودند [ كه شما به خاطر گناهان و نافرماني ها ] گرفتار عذاب شده ايد؟ ) ) اهل دوزخ جواب مي دهند : ( ( بلي ! پيامبران آمده بودند؛ ولي ما آنان را تكذيب كرديم و گفتيم : خداوند چيزي نازل نفرموده است [ و شما دروغ مي گوييد ] ودر گمراهي بزرگي هستيد ) ) . و در آيات بعد مي فرمايد : ( ( اينها چه اظهار نظرنكنند و چه آشكار كنند، خداوند، از نظرشان آگاه است ( بذات الصدور ) ) ). اين گونه محاوره ها براي اقرار گرفتن و اعتراف نمودن افراد به خطاي خود ويا براي اظهار نمودن حق و حقيقت و تكذيب افكار غلط ديگران است. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.