-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4232 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

درباره قدرت بازدارندگي ايران و تمهيدات آمريكا و اسرائيل و موضع ايران نسبت به تهديدات را معين فرماييد؟1ـ با توجه به ماهيت ضد صهيونيستي و ضد استكباري جمهوري اسلامي، تا وقتي كه اين انقلاب و نظام با توجه به اهداف و تفكرات اصولي خود پابرجاست، تهديدات آمريكا و اسرائيل كاملاً طبيعي است.

2ـ براي مقابله با تهديدات دشمن بجاي ترسيدن و جازدن و امتياز دادن به آنها بايد به تقويت قواي خودي پرداخت.

جمهوري اسلامي در اين زمينه بايد در دو عرصه به تقويت خويش بپردازدعرصة اول بالا بردن حمايت مردم داخل كشور از نظام است. كه اگر اين مهم تأمين شود و ملتي با تمامقدرت از حكومت رسمي كشور خود دفاع و حمايت كند هيچوقت كشور خارجي نمي تواند ضربه اي به او وارد سازد.

عرصة دوم، ارتقاء بنية دفاعي و نظامي كشور و مجهز ساختن نيروهاي مسلح به سلاحهاي قوي و كارآمد و جديد است. كه بايد متناسب با سلاحهاي مورد استفادة دشمن سلاحهاي بازدارنده، خنثي كننده و پاسخگو تهيه شود.

3ـ عليرغم مطالب فوق ما معتقديم، نظام جمهوري اسلامي يك نظام الهي است و مادامي كه در جهت اهداف اسلامي و خداپسندانه حركت كند امدادهاي غيبي و آشكار خداوند قادر، شامل حال اين ملت و كشور خواهد بود چرا كه ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.