-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4233 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درباره انتخابات رياست جمهوري سال آينده و چهره هايمورد نظر احزاب توضيح اريه فرماييد؟در مورد انتخابات رياست جمهوري آينده بايد گفت تبليغات جناحهاي سياسي بر روي چهره هاي مورد علاقه خود ، در فرصتي كه هنوز پيش از يك سال به انتخابات داشتيم از يك جهت كار خوبي است كه مردم مي توانند در مورد افكار و انديشه ها و برنامه آنان بيشتر مطالعه كرده و با شناخت بيشتري رأي بدهند.

اما اين كار وقتي فايده دارد كه واقعاً آن افراد براي حضور در صحنه انتخابات تصميم جدي داشته و بهارائه برنامه ها و مواضع خود بپردازند ولي متأسفانه عليرغم اينكه هر جناحي افرادي را بر سر زبانها انداخته هنوز اكثر آنها تصميم جدي و برنامه آيندة خود را اعلام ننموده اند. مانند مهندس مير حسين موسوي كه كانديداي بسياري از احزاب اصلاح طلب و دوم خردادي است. و يا دكتر احمد توكلي و دكتر حسين روحاني، و دكتر علي لاريجاني و مانند اينها كه از طرف جناح راست مطرح مي شوند و از طرف ديگر به راه انداختن تبليغات رياست جمهوري در اين زمان و فضاي فعلي كشور كه داراي مشكلات متعددي از نظر اجتماعي، سياسي، اقتصادي است، اولويت و ضرورت چنداني ندارد و بهتر است به رفع آن مشكلات پرداخت. بعضي هم عقيده دارند مطرح كردن زودرس انتخابات رياست جمهوري و تبليغ براي افراد خاص از سوي برخي جناحها در واقع نوعي فرار از واقعيتها و پيش كشيدن يك موضوع جديد براي عدم پاسخگويي به مطالبات مردمي و نيازهاي واقعي كشور در دوران مسؤليت آنها تلقي مي شود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.