-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1312)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(848)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42344 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

1ـ آيا در بين فرزندان حضرت آدم(ع) و حوا ازدواج خواهر و برادري صورت گرفته است يا خير توضيح دهيد؟
با توجه به اين كه ازدواج خواهر و برادر در اسلام نهي شده است آيا در صورت صحيح بودن موضوع فوق خدشه اي به پيكره اسلام وارد نمي شود.
ازدواج با محارم:
در آيين حضرت آدم(ع) حرمت ازدواج با محارم نيامده بود لذا انجام اين عمل بلامانع بوده است. آنچه كه مأمور به انجام آن هستيم انجام واجبات است و ترك محرمات و چون در آن زمان اين قانون براي مردم آن زمان نيامده بود لذا اين امر بلامانع و بدون اشكال مي باشد.
از طرفي در باب ازدواج فرزندان حضرت آدم اقوال متعدد است بعضي مي گويند كه اين ازدواج با خواهران خودشان صورت گرفته كه جواب داده شد.
بعضي قائلندكه در تفاسير اين مسئله آمده است كه ملكي به شكل زن با اينها ازدواج كرده است كه پس بالتبع اين سؤال شما جواب داده مي شود.
و اينكه شما فرموديد كه اين عمل اگر ازدواج با محارم باشد خدشه اي به پيكره اسلام وارد مي كند اين سؤال جايي ندارد. چراكه آيين حضرت آدم آيين اسلام نبوده است تا انجام بعضي از كارها در آن آيين ضرر به پيكره اسلام وارد كند. به طور مثال در كشوري قوانين خاصي بر مسئله خاصي وضع مي كنند كه مردم آن كشور بايد در مورد خاصي تابع آن قانون خاص باشند. حالا اگر در كشور ديگر در باب همين مورد خاص اين قانون خاص نباشد. عمل كردن بر طبق قانون كشور ديگر براي اين مردم (كه اين قانون را ندارند) مخل قانون كشور ديگر نيست.
علاوه بر آنكه بر اساس عقول و فهم بشر احكام الهي تدريجا صادر شده و هر ديني با دين قبلي تفاوتهايي دارد و همين طور كه بشر در زمانهاي مختلف عقولش متكامل مي شده پيامبران مختلف مي آمدند و آيين حقه را (ان الدين عندالله الاسلام) را تكميل مي كردند و آنقدر دين را آرام آرام براي مردم بيان كرده اند و در طي سالهاي مختلف بوسيله شريعتهاي مختلف بر حجم آن افزوده اند تا اكنون كه اسلام است كه جميع احكام لازم در آن موجود است كه در اين دين اسلام است كه ازدواج با محارم حرام است.
ضمناً براي فهم بهتر مسئله به تفسير الميزان، ج4، تفسير سوره نساء آيه اول مراجعه شود. كه در آنجا مرحوم علامه طباطبايي بر اساس آيات اثبات مي كند كه ازدواج بين خواهر و برادر بوده، كه از جمله بث منها رجالا كثيرا و نساء استفاده نموده اند.
حرمت تزويج خواهر و برادر مسئله فرعي و اعتباري و اختيارش به دست خداوند است كه در آن زمان به خاطر مصالحي خداوند اجازه داده، پس در دوره هاي بعدي براي هميشه تحريم نموده است

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.