-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1351)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(833)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42350 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در زمان فرعون چرا خداوند شرايطي را پديد آورد كه هزاران كودك به خاطرحضرت موسي كشته شوند؟ آيا نمي توانست حضرت موسي ( ع ) را پنهان كند؟
در اينگونه مسايل كه معمولا جميع شرايط و مصالح و علل ذي نقش براي ما روشن نيست نمي توانيم بايكد يگر مقايسه و تطبيق كنيم . امثال اينگونه امور در تمام مسايل هستي راه دارد تنها كسي مي تواند پاسخگو باشد كه به جميع نظامات و سنن حاكم برهستي و مصالح امور آگاه باشد و چنين چيزي از هيچكس جز خداوند يا كساني كه خداوند علم تفصيلي به اسباب و نظامات را در اختيار شان نهاده ساخته نيست . به هرجهت آنچه اجمالا در اينجا مي توان گفت اين است كه از جهات مختلف شرايط متفاوتي دركار بوده است از جمله آنها اينكه در مورد حضرت مهدي ( عج ) دشمن كاملا آگاه بود كه قايم آل محمد (ص) فرزند امام حسن عسكري (ع) مي باشد و اين آگاهي از ناحيه روايات متواتره رسيده از پيامبر اكرم(ص) دريافته و از همين رو تمام تلاشهاي پيشگيرانه را دريك نقطه متمركز ساخت . اما در مورد حضرت موسي (ع) شرايط به گونه د يگري بود . فرعون موضوع را از ناحيه منجمين يا معبرين دريافته بود ولي نمي دانست كه از كجا اين قضيه صورت خواهد گرفت . از همين رو پيشگيريهاي گسترده اي انجام داد . د ر اينجا باز اين سوال تكرار مي شود كه چرا مسئله امام زمان ( عج ) از آن طريق بيان شد و قضيه حضرت موسي (ع) اينچنين . سر اين مسئله آن است كه اگر پيامبر (ص) دقيقا وضعيت نسبي امام عصر ( عج ) را روشن نمي ساختند باتوجه به اينكه خطر ادعاي دروغين مهد ويت و انحراف عقايد مسلمين بسيار جدي بود كما اينكه نمونه هايي هم در تاريخ رخ داد. لذا مي بايست دقيقا مشخصات فردي آن حضرت بيان گر د د تا جلوي بسياري از انحرافات گرفته شود . در حاليكه درباره حضرت موسي (ع) با وجود ديكتاتوري شد يد فرعون وباتوجه به مقطعي بودن قضيه از نظر تاريخي بيم چنين خطري نمي رفت اما مشخص شدن نسب موسي(ع) از قبل اين خطر را به وجود مي آورد كه فرعون از پيش پدر و مادر وي را به قتل رساند و قضيه را خاتمه بخشد . در اينجا باز سوالاتي تكرار خواهد شد . ولي بايد گفت كه هرقدر هم آنها را پاسخ دهيم و جلو برويم چرا و چرا وجود دارد و بالاخره در جايي بايد بگوييم نمي دانيم . فقط اجمالا مي دانيم كه خداوند همه كارهايش روي حساب و نظام و سنت ومصالح است هرچند ما از آن بي خبر باشيم . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.