-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(837)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42353 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلايل اختلاف شيعه و اهل سنت در وضو و نماز چيست؟
الف)ريشه اساسي اختلاف آن است كه اهل تسنن به سيره خلفا روي آورده، و حتي اجتهادات آنان در برابر نصوص ديني را حجت ميدانند، لذا حتي در مواردي كه سيره خلفا برخلاف ظاهر قرآن يا پيامبر باشد، به آن عمل ميكنند.
مثلاً در باب وضو، مسأله چگونگي شستن دستها نيز از سويي بازگشت به ترديد در سيره پيامبر ميكند و از سويي به تفسير آيه شريفه : فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق بر اساس رواياتي كه سيره پيامبر(ص) را توضيح دادهاند نحوه شستن دستها توسط آن حضرت از بالا به پايين بوده كه مطابق روند طبيعي جريان آب است و كلمه الي كه در آيه آمده به عنوان منتهاي غايت ذكر شده است؛ يعني حد نهايي شستن دستها را بيان فرموده است؛ ليكن بنا به تفسير اهل تسنن الي در آيه بيانگر جهت شست و شو است.
وجه اصلي افتراق برادران شيعه و سني از نظر مذهب آن است كه شيعيان در فقه و نيز اصول اعتقادي خود پيرو مكتب اهل بيتعليهمالسلام ميباشند ولي برادران اهل سنت در اين زمينه از فقيهاني غير از اهل بيتعليهمالسلام نيز تبعيت ميكنند. همين امر موجب آن گرديده كه تفاوتهايي از عملي نيز در احكام بروز نمايد.
پس از پيامبر اكرمصلي الله وعليه وآله وسلم افراد زيادي به عنوان صحابه و يا تابعين از آن حضرت نقل حديث ميكردند. اين نقلها سرآغاز شكل گيري فقه و مكاتب فقهي بوده است.
متأسفانه به دليل فاصله گرفتن حكومت و خلافت پس از پيامبر اكرمصلي الله وعليه وآله وسلم اين حكومتها بنا به دلايل سياسي به ترويج افراد و مكاتبي كه متفاوت با مكتب اهل بيتعليهمالسلام بود همت گماشتند تا آن جا كه حتي قرنهاي بعد همه مذاهب فقهي ديگر رسميت يافتند، ولي مكتب اهل بيت رسميت نيافت.
درگيري مداوم شيعه با حكومتهاي اموي و عباسي و عثماني نيز مزيد بر علت گرديد. از همينرو ميبينيم مذهب حنفي ترويج ميشود ولي مذهب استاد ابو حنيفه مسكوت ميماند.
اگر ائمهعليهمالسلام دائماً از مظلوميت خود سخن راندهاند يكي از مظاهر آن همين مسأله بوده است.
لازم به ذكر است ابو حنيفه تنها از امام صادقعليهالسلام اخذ حديث و علم ننموده، بلكه طرق ديگري نيز براي اخذ حديث داشته است.
در اين زمينه ر . ك :
1- آنگاه هدايت شدم تيجاني
2- چرا شيعه شدم رازي
3- شبهاي پيشاور سلطان الواعظين
4- اديان و مذاهب جهان نبي حسيني
5- تاريخ فقه صدري
6- ادوار فقه محمود شهابي
7- اصحاب صحاح ستّه صالحي
8- يادنامه شيخ طوسي
ب) تكتف در نماز سنتي است كه از زمان خليفه دوم رايج شد. وي پس از فتح ايران مشاهده كرد كه نظاميان در برابر شاه اينگونه با احترام ميايستند، سپس اعلام كرد كه خداوند بيش از همه شايسته تكريم است و در برابر او بايد اينگونه ايستاد. البته روايت ضعيفي نيز در كتب اهل سنت وجود دارد كه پيامبر فرمودهاند ما پيامبران بدون تكتف نماز نميخوانيم. ولي ضعف سند اين روايت را از قابليت اعتماد ساقط كرده است. علاوه بر آن از مفاد آن وجوب به دست نميآيد، لذا برخي از پيشوايان برجسته اهل تسنن مانند شافعي، فتوي به عدم وجوب آن دادهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.